Susana Mora: “volem continuar fomentant la diversificació de l’economia i retenir el talent menorquí a l’illa”

El nostre model de desenvolupament i creixement econòmic sostenible passa per una aposta clara per la diversificació econòmica, per l’enfortiment del sector primari i dels comerços i les indústries. La crisi sanitària recentment viscuda, així com la guerra Ucraïna la qual ha provocat una inflació de preus generalitzada, ens han demostrat la necessitat de saber mantenir els nostres teixits productius, com a mostra de fortalesa del nostre territori.

A Menorca podem presumir de ser l’illa balear amb una major diversificació de sectors econòmics, i així ho volem seguir sent. Durant els últims anys hem vist un creixement en la diversificació de la transformació de productes agroalimentaris com la mel, el safrà, els iogurts, els cacahuets, els bolets, l’oli o el vi, entre tants d’altres, el que ha fet enriquir el nostre teixit econòmic.

En aquesta línia, la presidenta del Consell Insular i candidata a la reelecció pel PSOE Menorca, Susana Mora, ha defensat que “el sector primari és uns dels sectors estratègics de la nostra illa i volem seguir fomentant les indústries de transformació agroalimentària que ens permetin ofertar nous productes com verdures tallades preparades per cuinar, nous productes derivats de la llet… la qual cosa ha de permetre donar un valor afegit als productes del camp i del mar i millorar la nostra oferta”.

Per altra banda, ha afegit que “per millorar el sector industrial i econòmic, impulsarem la digitalització de les empreses i indústries de Menorca, així com aquelles estratègies de recerca, desenvolupament i innovació que afavoreixin el seu creixement econòmic, la incorporació de talent al teixit industrial i la creació de llocs de feina qualificats i estables”.

Per açò hem de seguir avançant en la simplificació, l’ordenació i la promoció de les línies públiques de suport en matèria d’inversió industrial així com als centres tecnològics empresarials. Hem de continuar fomentant la cooperació empresarial, l’articulació d’agrupacions empresarials i l’economia col·laborativa com a instruments motors de la competitivitat. La col·laboració entre empreses i sectors productius, la digitalització i la implantació de vies compartides de comercialització, així com de diferenciació dels productes menorquins. 

Per açò posarem en marxa l’Oficina d’assessorament i l’impuls de la iniciativa econòmica, l’economia col·laborativa i l’agenda digital que hi ha prevista a la Llei de Menorca Reserva de Biosfera per tal de promoure l’emprenedoria i la competitivitat econòmica de l’illa. L’Oficina, que tindrà caràcter estrictament professional, haurà de ser gestionada de manera prioritària pels agents econòmics i socials.

L’especialització productiva i la reespecialització progressiva de les empreses industrials tradicionals de Menorca ha de ser un factor de diferenciació i de millora de la competitivitat.

L’alcalde de Maó i candidat a la reelecció pel PSOE Maó, Héctor Pons ha destacat que “aquesta diversificació econòmica que ha comentat la presidenta ha d’anar acompanyada d’accions concretes. Per açò, farem feina de forma conjunta amb el Consell Insular de Menorca per cedir 4 parcel·les de titularitat municipal a empreses que es vulguin instal·lar a Maó i que promoguin iniciatives empresarials d’economia circular”. 

En aquest sentit, han destacat el projecte Sa Granja Hub el qual transformarà el centre actual i permetrà oferir també formació professional de grau superior en el camp de l’agricultura i ramaderia, i tindrà també capacitat per impartir mòduls universitaris, al mateix temps que es reservarà un espai per noves empreses agroalimentàries i un altre espai per fomentar el teixit associatiu d’aquest sector, el que ha de permetre en el seu conjunt avançar amb la modernització del sector primari i en la seva diversificació.


Source: Federació de Menorca

Comments are closed