MOCIÓ PRESENTADA (Junts per Lô): JARDÍ URBÀ AL COSTAT DEL CEMENTIRI

Ahir presentàvem una moció per tal de reconvertir, com a ús provisional, en jardí urbà l’actual estructura inacabada de l’ampliació del cementiri municipal.

👉🏽

A l’espai del cementiri municipal fa molts anys s’hi va projectar una zona de creixement que es va començar a estructurar però que mai no s’ha conclòs. Correspon al creixement semicircular que es situa a l’esquerra de l’actual zona d’enterrament i que s’estructura en base a un petit amfiteatre central al qual hi conflueixen els diferents carrers projectats.

🌳

Els murs i l’espai per a fosses estan delimitats però no coberts ni conclosos, pel que podria ser molt senzill omplir aquells buits amb terra i plantes que transformessin una zona des de fa molts anys abandonada, i com a ús provisional, en un jardí de planta autòctona que oferís un espai més de lleure i passeig a la ciutat. L’estructura de l’amfiteatre també permetria, en època de bon temps, poder celebrar alguns actes culturals (musicals, per exemple) si l’entorn ha estat degudament transformat en un lloc amable i acollidor.

📍

Per descomptat, la intervenció, que com ja hem comentat s’emmarcaria dins la figura d’ús provisional, seria fàcilment reversible en el moment que el municipi precisés i decidís concloure la zona de creixement del cementiri municipal i annexionar l’espai que ens ocupa. Es tracta només de netejar, embellir l’entorn i sembrar planta per recuperar un espai que des de fa massa anys resta abandonat i sense ús.

🏃‍♀️

A més a més, la zona des Cós i el passeig de les delícies que discórrer pels voltants del cementiri, així com el camí de’n Kane, són zones habituals de passeig per a molta gent del poble, pel que podria ser un espai aprofitat i visitat per moltes persones.

👍🏻

Considerem que podria ser una intervenció senzilla, de cost assumible, que donaria una nova vida a un espai en desús, que el poble guanyaria un indret nou de passeig i activitat cultural, i que no implicaria cap canvi estructural ni d’usos de l’indret, ja que l’actuació es podria revertir fàcilment en el moment que es considerés precís el seu ús com a zona d’enterrament.

Leave a Reply