El departament de Benestar Social destina 200.000€ per ajudes a persones majors de 65 anys i persones en situació de discapacitat

El departament de Benestar Social aporta una partida pressupostària de 200.000€ per a la concessió d’ajuts econòmics individuals adreçats a persones majors de 65 anys i persones en situació de discapacitat reconeguda per tal de millorar la seva qualitat de vida.

L’objectiu d’aquestes ajudes, segons la consellera Bàrbara Torrent, “és facilitar que les persones majors o amb discapacitat puguin seguir vivint en la seva llar i el seu entorn, amb les màximes facilitats i comoditats possibles i així prevenir el seu deteriorament o la necessitat d’un recurs assistencial.”

D’aquesta manera, apostam una vegada més per les polítiques d’atenció a les persones majors i a les persones en situació de vulnerabilitat social seguint amb la línia d’ajuts específics per ambdós col·lectius que es va iniciar l’any passat mitjançant un conveni amb els ajuntaments.

Aquest any es tracta d’una convocatòria directe amb dues línies d’ajuda que divideixen en dues tipologies: ajudes tècniques i ajudes pels tractaments professionals sociosanitaris.

Les ajudes tècniques es refereixen a instruments, utensilis, dispositius i equips que faciliten la relació i l’autonomia, com per exemple pròtesis (audiòfons, pròtesis dental…), ortesis (ulleres, plantilles, faixes lumbars…) o altres relacionats amb la mobilitat i comunicació (cadira de dutxa, matalàs antiescares, caminador…).

Els tractaments professionals sociosanitaris fan referència als tractaments rehabilitadors, dirigits a aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat o persones majors afectades per processos crònics incapacitadors o amb deteriorament funcional o cognitiu. Inclouen intervencions professionals de psicomotricitat, logopèdia, tractament psicopedagògic, tractament psicoterapèutic i altres tractaments similars que corresponguin a la mateixa finalitat.

Per a ser beneficiari d’aquestes ajudes has d’estar empadronat/da en algun municipi de Menorca, ser major de 65 anys, o bé tenir un grau de discapacitat reconegut de 33% o més, i no disposar d’ingressos per atendre la necessitat, segons els màxims establerts a la convocatòria.

Les sol·licituds i la documentació adjunta es poden presentar fins al 15 de setembre, tant presencial com telemàticament, al Servei d’Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca (seus de Maó i Ciutadella) i als registres d’entrada dels ajuntaments que disposin de registre a altres administracions. Es pot trobar tota la informació a la web www.cime.es.

Source: Federació de Menorca

Comments are closed