“Els serveis públics: desenllaç d’un aplaudiment “, per Pilar Carbonero

Una de les qüestions que la pandèmia ens ha fet visible de manera clara és que, en situacions extremes, els serveis públics i l’Administració Pública basada en criteris socials i igualitaris són garant d’allò més apreciat: la vida.

L’Administració Pública és l’organització pensada per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en perspectiva d’interès general, pensant en allò que és bo per a tots, per a la comunitat. Les institucions públiques són les gestores d’allò comú, els pilars de la democràcia moderna. La seva existència, com a conjunt de normes i pràctiques estructurades, transcendeix els propis individus i asseguren el repartiment equitatiu per al benestar individual i comunitari.

Des d’aquesta perspectiva, podem dir que les institucions públiques contribueixen al procés de consolidació de la democràcia i són la forma en què opera tot govern democràtic.

En situacions límit, com en l’emergència sanitària que estam vivint, ens adonam de la importància de tenir uns serveis públics de qualitat, de la transcendència d’una bona resposta de les institucions públiques per protegir-nos. Sens dubte, s’ha posat en valor l’Estat de Benestar però… amb això no basta.

La situació ens obliga a reflexionar sobre quina consciència tenim cadascun de nosaltres del mateix concepte: Quina resposta esperam d’aquesta estructura col·lectiva? Tenim sentit de pertinença? Quin coneixement tenim del seu funcionament? I dels seus valors? I dels seus costos?

Segur que ens posarem d’acord en què l’Estat de Benestar ens permet, amb l’aportació de tots, accedir a béns i serveis públics de manera igualitària. Si no fos així, sols hi podrien accedir aquells que estiguessin en disposició de pagar els serveis en qüestió.

Ara, més que mai, en les dificultats sanitàries, socials i econòmiques, tothom ha demanat auxili als governs. Idò ara també ens hem de responsabilitzar que les institucions públiques no es mirin sols en perspectiva de drets, sinó també des d’una visió de pertinença i solidaritat de cadascun de nosaltres envers el conjunt de la societat.

Estem passant moments molt difícils. La idea de vulnerabilitat comunitària ens fa preparar el futur des d’una visió més sistèmica i global, cosa que ens permetrà sortir d’aquesta crisi com a societat més cohesionada, disposant d’unes institucions més fortes i d’uns serveis públics millorats. Sens dubte, són les institucions públiques l’eix vertebrador i l’única eina per aconseguir una gestió d’allò públic més eficaç i en un model de convivència més justa i igualitària.

El mes de juliol es va signar, amb una àmplia representació social i política, el Pla de Reactivació Econòmica i Social de les Illes Balears. Un dels deu eixos d’acció d’aquest Pla està dedicat a la modernització de les institucions i la millora de la seva governança.

Aquest eix desplega diferents línies per actualitzar les relacions de les administracions públiques amb la ciutadania. Polítiques pensades per encaixar els canvis estructurals que es requereixen per a la transformació digital, posant a disposició noves eines, més àgils i fàcils d’emprar. Facilitant més tràmits en línia i un nivell d’automatització dels processos que agilitzin la gestió i que redueixin temps i desplaçaments.

Una primera passa ja es va plasmar amb el Decret Llei 8/2020 de reactivació i agilització administrativa, el qual contempla reformes en diferents àmbits que permeten reduir tràmits i avançar cap a la simplificació administrativa per estimular l’activitat econòmica, la creació d’ocupació o facilitar els tràmits d’ajudes per al lloguer d’habitatges o dels serveis socials bàsics a la nostra Comunitat Autònoma.

Però aquest compromís amb els serveis públics passa també per garantir una qualitat de l’ocupació pública. Seguir convocant processos d’oposició per cobrir places interines i reforçar els serveis essencials d’atenció a les persones. Oferir serveis públics de qualitat exigeix dotar de prou personal en condicions d’estabilitat i, per açò, s’ha d’eliminar la taxa de reposició d’empleats públics per reduir la temporalitat a la nostra comunitat.

També és imprescindible consolidar i ampliar la preparació dels professionals de l’Administració Pública, ja que sols així podrem donar el millor servei i fer front a possibles repeticions de situacions extremes.

Els objectius són clars: seguir impulsant polítiques per fer front a les conseqüències de salut, econòmiques i socials provocades per la pandèmia de la COVID-19. Obrir el paraigua de la protecció de les persones, famílies, treballadors i empreses de la mà d’unes institucions públiques reforçades i transformades.

Una nova organització dels recursos i de la seva gestió en un context en què és fonamental que les diferents administracions amb competències en un mateix territori siguin cooperants i no competidores, amb l’objectiu principal de no deixar ningú endarrere, cohesionar la nostra societat i assegurar-nos un futur millor i més just.

Pilar Carbonero
Portaveu adjunta del PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears

Source: Federació de Menorca – Portada FSM

Comments are closed