Susana Mora: “La gent del camp i de la mar ha de poder viure al camp i de la mar”

Amb l’aprovació del Pla Territorial Insular l’any 2003, els socialistes vam voler protegir l’activitat agrària davant la pressió del turisme, fent que els pagesos puguessin mantenir ca seva i continuar fent la seva feina al camp. Açò era i és imprescindible per garantir el manteniment de la terra i del paisatge així com la diversificació de l’economia de Menorca.

Açò és del tot necessari per afavorir el relleu generacional. En aquest maiteix sentit va el projecte Sa Granja Hub que ha impulsat el Consell i que tingut un ajut del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 3.000.000 d’euros. Aquest projecte, que serà una realitat el proper mandat, ha de transformar el centre actual de Sa Granja i permetrà oferir també formació professional de grau superior en el camp de l’agricultura i ramaderia. 

A més, tindrà també capacitat per impartir mòduls universitaris, al mateix temps que es reservarà un espai per noves empreses agroalimentàries i un altre espai per fomentar el teixit associatiu d’aquest sector, el que ha de permetre en el seu conjunt avançar amb la modernització del sector primari i en la seva diversificació. Açò ha representar un gran salt endavant en la qualificació de la gent del camp, en la dignificació de la professió de pagès i de la millora de la producció, diversificació i qualitat dels productes agrícoles.

Per altra banda, com ha destacat la presidenta del Consell i candidata a la reelecció, Susana Mora “necessitam millorar la situació del sector lleter. Per açò, volem fomentar la creació d’una organització de productors de llet per afavorir la seva comercialització conjunta i afavorir la negociació dels seus preus” i ha afegit que “també impulsarem una línia de crèdit per garantir la liquiditat dels productors de llet de manera vinculada a les quantitats de producció de llet per tal de continuar donant suport a la viabilitat del sector”.

Una altra de les mesures explicades per millorar la competitivitat del sector ha estat la de compartir l’ús d’eines, màquines i equipaments d’ús agrícola especialitzat, com poden ser premses de raïm, molins de blat, eines de matances o per formatjar, entre d’altres, entre les diverses explotacions agràries i ramaderes per tal d’afavorir petites produccions complementàries.

Una altra de les mesures anunciades ha estat la millora i l’increment de la ddotació del Contracte Agrari Reserva de la Biosfera (CARB) com a eina de manteniment i rendibi del nostre paisatge rural per tal que el camp pugui continuar el seu procés de modernització i diversificació, així com la seva adaptació a la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, també s’establiran ajudes per potenciar l’aprofitament de la biomassa i la neteja de marines amb l’objectiu de reduir el risc d’incendi als nostres boscos. A més, es mantindran els ajuts destinats a la innovació, formació i digitalització dels processos productius.

Susana Mora s’ha compromès també a promoure davant el govern d’Espanya que, endemés de continuar fent feina de manera conjunta per suprimir la regla de minimis amb caràcter general, s’equiparin els productes del camp amb els del sector industrial per fer el sector primari més competitiu.

Per part seva, el candidat a l’alcaldia des Mercadal, Jesús Gomila, ha explicat que “seguirem donant suport al sector primari, a Fornells crearem la fira del peix amb l’objectiu de donar una sortida al peix que pesquen fora de temporada”.

Per concloure, la socialista Susana Mora, ha anunciat que “es donarà suport als ajuntaments per realitzar les inversions i millores necessàries per al manteniment i la conservació i la modernització dels escorxadors municipals, per tal de millorar la gestió dels residus que generen i poder reduir el cost que suposa per als ajuntaments la despesa derivada del tractament d’aquests”.


Source: Federació de Menorca

Source: Sant Lluis

Comments are closed