Duplicam les ajudes destinades a entitats socials

El Consell Insular, a través del departament de Benestar Social que lidera la socialista Bàrbara Torrent, ha aprovat la convocatòria d’ajuts destinades a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupen programes d’atenció a persones en l’àmbit social. Enguany, la convocatòria ha doblat la seva dotació pressupostària, passat de 160.000€ a 320.000€ per fer front a l’increment exponencial de la seva atenció a les persones en situació de vulnerabilitat a conseqüència de la COVID-19. 

La finalitat d’aquestes ajudes és el finançament de projectes i d’activitats de serveis socials a Menorca que contribueixin a fomentar i millorar l’autonomia personal, la qualitat de vida i el benestar social dels nostres ciutadans, concretament en els camps de l’atenció a la família, la igualtat d’oportunitats, la vellesa activa, la diversitat funcional, la dependència, la pobresa i la malaltia crònica.

Enguany, a més, per tal de donar el suport necessari a la valuosa tasca que aquestes entitats porten a terme i que en moments de crisi com els que estem patint ha quedat més que palesa, també és objecte de finançament el seu propi sosteniment, indispensable per tal que puguin portar endavant els seus projectes.

L’import màxim al qual pot optar una entitat és de 80.000 € i les actuacions objecte de subvenció s’han d’haver desenvolupat al llarg de l’any 2020. Aquesta convocatòria ha sortit publicada en el BOIB i les sol·licituds a la mateixa es poden tramitar a partir de demà.

Source: Federació de Menorca


Source: Municipis Ciutadella

Comments are closed