Carol Marquès: “La promoció d’habitatges socials a Sant Lluís es van iniciar sent regidora, es van executar estant a la Conselleria d’Habitatge i els hem inaugurat sent batlessa”-media-1

Leave a Reply