El PSOE Menorca aconegueix que el Govern augmenti en 300.000€ més la partida destinada a les ajudes al sector lacti de Menorca

Pilar Carbonero ha celebrat que el PP hagi escoltat la petició del PSOE i hagi augmentat la partida destinada al Pla PROVILAC en 300.000€, a part del 1,3 milions d’euros

El PSOE Menorca celebra que la feina a l’oposició dels i les socialistes està servint per marcar l’agenda política del Govern de les Illes Balears i per posar l’accent en les necessitats de cada territori. En aquest sentit, la diputada, Pilar Carbonero, ha aplaudit que el PP hagi escoltat les peticions del PSOE i hagi augmentat, en 300.000€ més, a part del 1,3 milions d’euros, la quantia que rep Menorca a través del Pla Provilac.

Carbonero, en la seva segona intervenció al Parlament, ha recordat que “gràcies al Partit Socialista el PP ha reconegut que Menorca representa el 79% de la producció de llet i ha actuat en conseqüència, incrementant, de forma equitativa, la quantitat que ha de destinar per ajudar el nostre sector lacti. No era just que la distribució per cada illa fos pràcticament la mateixa, ja que, com hem dit, el volum de producció de Menorca és molt més alt”.

Cal recordar que, en el mateix sentit, el conseller socialista, Bep Pastrana, va presentar una proposta d’acord en el darrer plenari del Consell de Menorca que instava el Govern de les Illes Balears a destinar al sector lleter de Menorca la quantitat que pel volum de la seva producció li correspon, ja que el repartiment no s’havia fet de forma justa ni equitativa. Aquesta iniciativa socialista va ser aprovava per unanimitat, amb els vots a favor del PP i Vox. 

Amb tot, des del PSOE Menorca, a tots els nivells, seguirà vetllant perquè es corregeixin les desigualtats en les polítiques que impulsa el PP. Aquest augment de la partida ha de suposar l’enfortiment de la competitivitat i sostenibilitat del sector lacti a Menorca i ha de garantir la seva viabilitat a llarg termini. Instam el PP a seguir escoltant les peticions del sector en particular i de la societat en general per continuar construint un futur més equitatiu i just per a tots i totes.


Source: Federació de Menorca

Comments are closed