El PSOE Menorca defensa que el projecte de gasificació de la central de Maó ha perdut sentit i que les inversions han de ser per l’objectiu 100% de renovables

Pepe Mercadal defensa la postura del PSOE Menorca i insta al PP a “ser coherent amb els objectius climàtics de la UE, a deixar de banda tots els gasos contaminants i a deixar de perdre el temps i els diners pels projectes d’energia renovable”

El PSOE Menorca vol explicar el seu canvi postura entorn al futur de la central energètica de Maó arran d’una moció que ha presentat el PP al Senat, a través de Tóbal Marquès, instant les administracions a impulsar la gasificació d’aquesta central. El partit vol explicar que si bé és cert que durant la legislatura del 2015 al 2019 es va plantejar aquesta possibilitat perquè en aquell moment era viable, la realitat de Menorca a l’any 2024 és ben diferent i també els objectius climàtics europeus i els avanços tecnològics.

Davant d’aquesta situació, el PSOE Menorca defensa que la gasificació de la central tèrmica de Maó ha perdut sentit per tres motius. Per una banda, la Llei del Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears marca de forma clara uns objectius per reduir les emisions de CO2 i així avançar cap a una economia descarbonitzada. Aquest marc normatiu ens obliga a centrar-nos en energies renovables que garanteixin una transició energètica sostenible i justa. 

Per altra banda, la Llei del Clima europea estableix l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica per a 2050 i una reducció de les emissions d’almenys el 55% per a 2030. La gasificació de la central no compleix, per tant, amb aquest canvi requerit en la normativa europea, ja que el gas està inclòs com una de les fonts d’energia que s’han d’eliminar. A més, el PSOE continua compromès amb l’objectiu de l’Estratègia Menorca 2030 que és encara més ambiciosa que la llei europea i la qual pretén arribar al 85% de renovables a la xarxa elèctrica l’any 2030.

Per últim, la legislació citada i els fons europeus han incentivat en els darrers anys el desenvolupament de molts projectes fotovoltaics a Menorca. La posada en marxa de Son Salomó ha demostrat que cada vegada que es connecta un parc, l’avanç Menorca dona un salt en el percentatge d’energia renovable que es consumeix. Per tant, quan tots els projectes en marxa estiguin complerts i es puguin integrar a la xarxa, estarem molt a prop del 100% de renovables, reduïnt a mínims l’activitat de la central de Maó.

Cal recordar que la suma de la potència de tots els parcs fotovoltaics de Menorca (en marxa i en desenvolupament) és d’una 200MW, mentre que l’illa té una demanda punta d’una 140MW aproximadament.

Per tant, el PSOE demana al PP que tengui en compte aquests tres factors si vol entendre el futur energètic de Menorca, el qual ha de ser el 100% renovable. “El projecte de la gasificació perd sentit perquè l’objectiu avui dia és reduir al màxim l’activitat de la central i utilitzar-la de forma puntual i com a reforç davant qualsevol situació imprevista. Les inversions de les administracions, per tant, no han de ser a favor del gas sinó a favor de les renovables”, ha defensat el diputat Pepe Mercadal.

Mercadal ha tancat la seva intervenció criticant que “és curiós que mentre el PP demana gas al Govern d’Espanya, ha deixat perdre 8M€ de fons europeus per a la repotenciació del parc eòlic de Milà; ha renunciat a 1M€ de fons europeus per a la construcció d’una planta de biogàs, també a Milà, i ha eliminat, sense debat ni consens polític ni social, els objectius vinculants de l’Estratègia Menorca 2030, els quals marquen que el 2030 s’ha d’assolir un 85% de producció d’energia renovable. L’únic que ha fet el PP ha estat rebaixar objetius i perdre fons necessaris, frenant així la transició energètica de l’illa”. 

Per últim, el PSOE Menorca està treballant amb el Ministeri de Transició Ecològica perquè el projecte del segon enllaç amb Mallorca entri a la planificació d’inversions 2025-2030. A més, també esteim seguint de prop la tramitació del projecte de les bateries síncrones de l’estació des Mercadal, que contribuiran a incrementar la capacitat i resiliència de la xarxa elèctrica de l’illa. Cal recordar que Balears és la Comunitat Autònoma que més inversió rep en l’actual periode d’inversions (2021-2026), ja que el Ministeri hi dedica més d’un 20% del total estatal. Això suposa una clara aposta per a la transició energètica de les illes, també de Menorca.


Source: Federació de Menorca

Comments are closed