La gestió dels radars a Migjorn ha estat plegada d’errors i la batlessa ha de donar explicacions

El divendres 28 de juny els mitjans de comunicació van informar que la Direcció General de Tràfic (DGT) va reclamar a l’Ajuntament des Migjorn Gran la gestió de les sancions per excés de velocitat que detecten els radars del municipi. La reacció de l’equip de govern del Partit Popular, de moment, sembla que ha estat negar-se.

Des del PSOE Migjorn consideram que Antònia Camps no vol assumir la realitat: la gestió dels radars ha estat plegada d’errors des del principi: 

  • Signar un contracte amb Alumbrados Viarios SA, pel qual aquesta empresa s’emporta el 59% dels ingressos de les sancions; 
  • Una posada en marxa precipitada, amb només un mes i mig de marge entre la instal·lació dels radars i la posada en funcionament;
  • Ubicar un dels radars al polígon, a la sortida del poble cap a Sant Tomàs, enlloc de a dins de l’Avinguda de la Mar on sí que caminen vianants;
  • Senyalització insuficient i, en algun punt, inexistent;
  • Incapacitat de l’Ajuntament de gestionar la tramitació de les multes, que l’equip de govern va acabar externalitzant a l’empresa CGi amb un contracte menor;
  • Un allau de multes els mesos de febrer, març i abril, notificant als infractors sancions de l’agost anterior;
  • I ara un conflicte competencial amb la DGT perquè els radars estan en via interurbana i l’Ajuntament no és el competent per sancionar als conductors.

Recordam que el PSOE va votar a favor del projecte d’instal·lar radars (ple de juliol de 2022) perquè creim que era necessari pacificar el transit en alguns punts del poble, com l’Avinguda de la Mar. Però no vam votar a favor del contracte amb Alumbrados Viarios perquè mai ens ha semblat bé que aquesta empresa es quedi el 59% dels ingressos (plens de novembre i desembre de 2022). En el ple de maig de 2024 la batlessa va donar compte de les primeres factures que pagarà l’Ajuntament a aquesta empresa, que sumen 208.664,50€.

Davant aquests errors clamorosos, la batlessa ha de donar explicacions. Hi ha molts veïns afectats que han pagat les sancions o que estan en procés d’al·legació i, mentres tant, veuen com la batlessa no assumeix cap ni un dels seus falls. Ara, a més, hi afegeix un enfrontament institucional amb la DGT que podria costar molt car a l’Ajuntament i que sembla ser el vertader motiu pel qual l’Ajuntament ha retirat el radar de la sortida del poble cap a Sant Tomàs.

Source: migjorn


Source: Municipis Ciutadella

Comments are closed