El PSOE Menorca denúncia que el PP posa en risc la protecció de la costa menorquina al Senat

El Partit Popular ha presentat una Proposta de Llei al Senat que modificaria la Llei de Costes que, des del punt de vista del PSOE Menorca, posaria en risc el model territorial de la nostra illa. La proposta serà votada el dimarts 12 de març al Senat, on el PP té majoria absoluta, però per arribar a ratificar-se necessitaria també aprovar-se al Congrés dels Diputats. Des del PSOE defensarem la costa menorquina i treballarem per rebutjar al Congrés aquesta proposta del PP.

La Proposta de Llei pretén convertir en sòl urbà algunes zones de la costa d’Espanya, el que anomenen “nuclis urbans costaners de tipologia tradicional”, i excloure’ls del domini públic marítim terrestre. Passar a catalogar aquestes zones com a urbanes obligaria els Ajuntaments a dotar-los de serveis. Això atemptaria contra la protecció de la costa que tant ha defensat sempre la societat menorquina i que tant ha diferenciat el nostre model territorial. La costa no pot ser urbana.

Per posar exemples concrets, si aquesta modificació de la Llei de Costes del PP s’aprovés, Sa Mesquida, Binibeca, Macaret o Cala Sant Esteve podrien passar a ser zones urbanes. 

Des del PSOE Menorca consideram que açò acabaria amb la naturalesa tradicional d’aquestes zones i treballarem per articular la majoria necessària al Congrés dels Diputats per frenar aquest atac del PP a la protecció de la costa. 

A més, la proposta del PP presenta clars visos d’inconstitucionalitat, ja que la Constitució deixa clar a l’article 132 que la línia de costa ha de ser de domini públic. Hi ha jurisdicció abundant que fa indicar que aquesta modificació del PP seria rebutjada pel Tribunal Constitucional.

Casetes de vorera

A l’exposició de motius de la Proposta de Llei, el PP cita diversos exemples d’edificacions de diferents punts d’Espanya, entre ells les casetes de vorera de Menorca. Des del PSOE Menorca manifestam que no és cert que aquesta modificació de la Llei de Costes pugui aportar cap solució a les casetes de vorera de Menorca. Al revés, declarar-les com a zones urbanes les obligaria a complir unes obligacions que provocarien més perjudicis als seus usuaris i acabarien amb la naturalesa tradicional de les casetes.

La legislatura passada el Parlament de les Illes Balears va deixar clar quines eren les diferents vies per protegir les casetes de vorera en una PNL aprovada amb el consens dels principals partits polítics. En cap cas es va parlar que fos necessari modificar la Llei de Costes. Instam al Partit Popular a no trencar aquest consens i a no polititzar aquest assumpte.


Source: Federació de Menorca

Comments are closed