El PSOE Menorca rebutja el pacte PP-Vox a les institucions de Balears i critica que el PP hagi fet servir el Consell com a moneda de canvi per governar en solitari al Govern

El partit qualifica de preocupant que el PP assumeixi amb tanta facilitat l’ideari de Vox i vengui cadires per valors

El PSOE Menorca mostra la seva profunda preocupació i rebuig davant els pactes aconseguits entre el Partit Popular (PP) i Vox en les institucions de les Illes Balears. Aquests acords representen una atemptat a la defensa dels valors democràtics, la igualtat i els drets fonamentals dels ciutadans de les Illes Balears.

A més, critica que el Partit Popular ha devaluat la importància del Consell Insular de Menorca. Marga Prohens i el PP balear han entregat el Consell a Vox com a moneda de canvi per a poder governar en solitari i en minoria al govern balear. Els i les socialistes hem defensat sempre que el Consell és la institució de referència dels menorquins i les menorquines, i ens indigna que el PP de Menorca no l’hagi defensat davant el mercadeig de Prohens. És preocupant que el PP assumeixi amb tanta facilitat l’ideari de Vox i vengui cadires per valors. 

El partit considera que els acords entre el PP i Vox són incompatibles amb la senda d’avanços en drets i de convivència que hauria de prevaler en les institucions de les Illes Balears. Aquests pactes no només comprometen l’estabilitat política, sinó que a més reforcen postures i discursos d’extrema dreta que atempten contra els principis d’igualtat, diversitat i respecte als drets humans.

Resulta especialment alarmant la participació de Vox en la presa de decisions i la influència que puguin exercir sobre polítiques públiques en temes cabdals, que afecten la societat en general, com els drets LGTBIQA+, la igualtat de gènere, la protecció del medi ambient i l’accés a l’habitatge. També posen en perill el model de Menorca defensant més turisme, més infraestructures i defensant que l’illa necessita un desdoblament de la carretera. 

És lamentable que el PP a nivell insular i autonòmic hagi optat per aliar-se amb una formació política que fomenta postures contràries als valors democràtics i que ha mostrat una preocupant falta de compromís amb els drets fonamentals de les persones. La ciutadania de les Illes Balears mereix una representació política responsable i compromesa amb el benestar comú, no acords que posen en risc els avanços aconseguits en matèria de drets i llibertats i que suposen un retrocés.

Des del PSOE continuarem fent feina pels interessos de la ciutadania de Balears i de Menorca, defensant la igualtat, la justícia social i els drets de totes les persones. Exigim responsabilitat i coherència a aquells partits que, en lloc de protegir els drets de la ciutadania, semblen prioritzar interessos partidistes a costa del benestar general.

Per últim, apel·lam a l’oportunitat que té la ciutadania el 23 de juliol de triar per per continuar avançant i posant solució als problemes reals de la ciutadania o retrocedir dècades. 


Source: Federació de Menorca

Comments are closed