Francina Armengol i Susana Mora signen un nou conveni per a la concessió d’ajuts als sectors econòmics de Menorca més afectats pel nivell 4

Aquest matí, la Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, i la Presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, han signat el conveni per a la concessió d’ajuts als sectors econòmics per pal·liar els efectes de les mesures de prevenció de la Covid-19 a Menorca. El pressupost d’aquesta convocatòria és de 2.250.000 milions d’euros, aportats 50% pel Consell Insular de Menorca i 50% pel Govern de les Illes Balears.

La Presidenta del Consell, Susana Mora, ha destacat que “davant la situació excepcional que vivim és necessari establir mecanismes de prevenció de la malaltia, però també d’acompanyament a tots els sectors econòmics que es veuen greument afectats. La urgència de la delicada situació actual ens apel·la a treballar amb més agilitat per donar suport als sectors econòmics més afectats”.

Es tracta d’una línia d’ajuts directes per als sectors econòmics afectats per les restriccions aprovades per l’Acord del Consell de Govern de 15 de gener de 2021. La finalitat és ajudar a pal·liar la pèrdua econòmica produïda per les restriccions derivades del nivell 4 d’alerta sanitària i proporcionar liquiditat, a la vegada que garantir la continuïtat de l’activitat econòmica. Cada beneficiari podrà accedir a una ajuda de 1.500 € mensuals durant el primer trimestre d’aquest any.

Des del PSOE Menorca es valor molt positivament que, fruit de l’avinentesa i coordinació entre les administracions públiques dirigides per socialistes, es duguin endavant iniciatives i polítiques per fer front a totes les conseqüències derivades de la pandèmia mundial i per garantir que cap persona quedi enrere en aquesta delicada situació.


Source: Federació de Menorca

Comments are closed