Susana Mora: “La ràpida solució del problema de l’aigua és fonamental per Menorca”

La socialista ha reclamat el traspàs de la gestió de l’aigua i ha afegit que impulsarà un debat participatiu per consensuar les infraestructures necessàries per Menorca

Els socialistes entenem que hem de donar una prioritat absoluta a la gestió dels recursos naturals posant l’accent, de manera especial, en el cicle de l’aigua, per tal de continuar defensant el dret de tothom a disposar d’aigua potable des dels principis de sostenibilitat i racionalitat.

La falta d’aigua i la seva insuficient qualitat són dos dels problemes més importants que té avui Menorca juntament amb l’habitatge. L’increment progressiu però molt ràpid de població així com la demanda d’aigua causada pel turisme, fan que els aqüífers no siguin capaçòs de recuperar-se amb les escasses pluges dels darrers anys. A més, la baixada del nivell dels aqüífers per davall del nivell de la mar provoca l’intrusió d’aigua salada en les masses d’aigua i fa que aquesta perdi qualitat, cosa que s’afegeix a la contaminació per nitrats. Així mateix, les xarxes de distribució d’aigua municipals tenen excessives pèrdues que convé evitar. 

Per resoldre aquests problemes, és necessari poder planificar les noves infraestructures necessàries i millorar la gestió de l’aigua. I per fer açò amb eficiència i garantint que tindrem prou aigua i de qualitat, és imprescindible que les competències en recursos hídrics les gestioni el Consell. Per açò, i tal com ha dit la presidenta del Consell i candidata a la reelecció, Susana Mora, “hem de poder gestionar els recursos hídrics a Menorca, des del Consell i d’acord amb els ajuntaments”. 

“És imprescindible que puguem planificar les inversions des de Menorca i que siguem capaços a partir d’aquí de coordinar i unificar criteris d’actuació amb tots els municipis. Per açò exigirem que el procès de traspàs de la gestió de l’aigua al Consell que ja s’ha iniciat, s’acceleri al màxim i que puguem exercir aquesta transferència des de Menorca i amb els recursos suficients per fer front a les inversions que considerem necessàries. A partir d’aquí, hem d’obrir un debat sobre quines infraestructures faran falta previsiblement a mig i llarg termini. I ho hem de fer amb rigor i la suficient informació tècnica per poder decidir d’una manera solvent, perquè les inversions en aigua són molt costoses econòmicament i tenen un procès molt llarg de tramitació i execució. Per açò ens convé planificar amb seny, posant damunt la taula totes les opcions.”

Així mateix, “els socialistes consideram que és necessari fer feina en la unificació de les tarifes dels distints municipis a partir de criteris que penalitzin els consums excessius i innecessaris i promoure l’ús responsable de l’aigua. Impulsarem també la creació d’una Comunitat d’Usuaris de l’Aqüífer amb la participació d’usuaris particulars, comunitats de regants, experts i administracions”, ha afegit la socialista. 

Per altra banda, Susana Mora també ha destacat la importància d’emprar aigües regenerades per a activitats agrícoles, pel reg de zones verdes i neteja de carrers, així com la construcció de segones xarxes de distribució de l’aigua regenerada per a consums no potables, la qual cosa ha de permetre una major optimització dels recursos hídrics.

L’alcalde de Maó i candidat a la reelecció, Héctor Pons, ha explicat que “gràcies a la col·laboració entre les administracions hem fet que molts veïns i veïnes tenguin aigua potable a ca seva. També hem fet possibla diferents reformes de carrers i de sanejament i en els pròxims anys executarem la millora de la zona de Tanques del Carme i també dels pluvials del polígon de Maó”.

Per acabar, tant Susana Mora com Hèctor Pons han volgut insistir en la necessitat d’estudiar amb rigor i valorant totes les alternatives la possibilitat de construir noves infraestructures d’aigua a la zona de Maó, al mateix temps que s’apostarà per sistemes puntuals i d’emergència de distribució de l’aigua dessalada de Ciutadella a altres municipis que puguin patir dificultats d’abastament.

Source: Federació de Menorca


Source: Municipis Ciutadella

Comments are closed