Susana Mora: “Reduirem el preu del lloguer dels pisos de protecció oficial a un 20% màxim dels ingressos mensuals per al jovent”

Toni Mir ha manifestat que “impulsarem un Pla Local d’accés a l’habitatge per donar sortida a les 300 persones d’Alaior que no tenen accés a aquest servei”

La mancança d’habitatge s’ha de resoldre de manera ràpida, així com el problema dels preus excessius. Ho hem de fer amb mesures de xoc efectives que permetin donar una resposta immediata a la ciutadania, com les que avui anunciam. I també s’han de prendre mesures estructurals que ajudin a solucionar la greu mancança d’oferta pública, per tal que siguin assequibles per a la gran majoria, com ara la inversió en compra de sòl per a la construcció d’habitatge públic en col·laboració amb l’IBAVI i també amb la iniciativa privada, a partir sempre de preus taxats.

El jovent es veu especialment perjudicat a l’hora d’accedir a l’habitatge, cosa que els obliga a endarrerir l’inici del seu projecte de vida personal i fins i tot professional. En aquest sentit, la presidenta del Consell i candidata a la reelecció, Susana Mora, ha declarat que “volem mesures específiques en habitatge per a joves. Per açò, redueirem el preu del lloguer dels pisos de protecció oficial a un 25% màxim dels ingressos mensuals i destinarem un percentatge del parc d’habitatge públic disponible exclusivament al jovent”.

Hem de recordar que amb l’aprovació de la revisió del PTI per part del Consell, els municipis estaran obligats a reservar el 30% dels nous sòls urbanitzables dels municipis a la construcció de pisos de protecció oficial. Ens comprometem a impulsar la construcció d’habitatges sobre sòls públics a través de fórmules de col·laboració público-privada per destinar-los a lloguer assequible, amb preus màxims fixats legalment, destinats de manera exclusiva als residents. Açò ha de permetre ampliar l’oferta de lloguer residencial a preus assequibles.

Com ha manifestat Susana Mora “es tracta de continuar garantint i ampliant els drets bàsics de la ciutadania. En aquesta línia, també inclourem entre els col·lectius prioritaris els funcionaris i treballadors de reforç de serveis essencials desplaçats temporalment a Menorca, per facilitar així un bon funcionament dels serveis públics i, per tant, una atenció de qualitat a la societat menorquina”.

Per part seva, el candidat a la batlia d’Alaior, Toni Mir, ha recordat que “el Partit Popular fa 12 anys que no fa habitatge públic, però quan governem impulsarem un Pla Local d’accés a l’habitatge per donar sortida a les 300 famílies d’Alaior que no tenen aquest servei”.

I ha conclòs dient que “per al Partit Popular l’habitatge és un negoci i per açò afavoreix les dinàmiques de l’especulació de preus. Però per als socialistes és un dret bàsic que volem garantir per a tothom.”


Source: Federació de Menorca

Comments are closed