14è Congrés del PSIB-PSOE: Rafa Ruiz, Ramón Roca, Pilar Ribas, Milena Herrera i Aída Alcaraz, membres de la nova Comissió Executiva de Francina Armengol. Josep Marí Ribas i Pilar Costa formaran part del Comitè Federal del PSOE.

Rafa Ruiz, com a secretari de Política Municipal, i Ramón Roca, Pilar Ribas, Milena Herrera i Aída Alcaraz com a vocals, han set escollits i escollides membres de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE en el 14è Congrés del partit, celebrat aquest cap de setmana a Inca (Mallorca). Una nova Executiva dirigida per la secretària general i presidenta de la Comunitat, Francina Armengol, qui continua al capdavant del Partit Socialista a les Illes Balears. El congrés ha escollit Joan Marí ‘Marge’, Víctor Torres i Carmen Roig com a membres del Consell Polític del PSIB-PSOE, i Carmen Ferrer Camacho, de la Comissió d’Ètica i Garanties.

El 14è Congrés també ha designat Josep Marí Ribas, secretari general de la FSE-PSOE, i Pilar Costa, diputada i portaveu Socialista al Parlament, com a representants del PSIB en el Comitè Federal del PSOE.

El secretari general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas, ha destacat que el 14è Congrés ha servit per “obrir una nova etapa molt important”, ja que “tenim el repte de la recuperació després d’una pandèmia que ha estat molt dura, i que encara hem d’acabar de superar”.

El secretari general d’Eivissa ha felicitat Francina Armengol i li ha agraït “el compromís de seguir liderant el projecte socialista de les Illes Balears”, ja que “el projecte polític del PSIB-PSOE és la garantia d’una recuperació justa i en favor del conjunt de la ciutadania”, enfront del model de la dreta, que és “una amenaça a la recuperació i a tots els avanços dels últims anys”. En territoris com Eivissa, “hem de seguir millorant en sanitat, educació, habitatge, en polítiques mediambientals i territorials sostenibles, i en molts altres àmbits molt importants, que la dreta tiraria endarrere si torna a governar a la nostra Comunitat”.

El congrés s’ha tancat amb una crida a reforçar i ampliar encara més el projecte socialista per a les Illes Balears, i de manera molt concreta a l’illa d’Eivissa, per tal “de recuperar en el 2023 majories progressistes en favor de la recuperació, en favor de les persones i en favor d’un model d’illa de futur, amb un turisme respectuós, sostenible i de qualitat que només el Partit Socialista pot garantir”.

El secretari general d’Eivissa ha felicitat als i les socialistes d’Eivissa que han passat a formar part de la nova Comissió Executiva del PSIB-PSOE i de la resta d’òrgans que s’han renovat en el 14è Congrés. Totes aquestes persones “estan des d’avui al servei del partit i del conjunt de la ciutadania, amb el compromís de treballar per aquest futur millor que volem per a les nostres illes”.

Comments are closed

14º Congreso del PSIB-PSOE: Rafa Ruiz, Ramón Roca, Pilar Ribas, Milena Herrera y Aída Alcaraz, en la nueva Comisión Ejecutiva de Francina Armengol. Josep Marí Ribas y Pilar Costa formarán parte del Comité Federal del PSOE.

Rafa Ruiz, como secretario de Política Municipal, y Ramón Roca, Pilar Ribas, Milena Herrera y Aída Alcaraz como vocales, han sido escogidos y escogidas miembros de la Comisión Ejecutiva del PSIB-PSOE en el 14º Congreso del partido, celebrado en Inca (Mallorca). Una nueva Ejecutiva dirigida por la secretaria general y presidenta de la Comunidad, Francina Armengol, quien sigue al frente del Partido Socialista en Illes Balears. El congreso ha elegido a Joan Marí ‘Marge’, Víctor Torres y Carmen Roig como miembros del Consell Polític del PSIB-PSOE, y Carmen Ferrer Camacho, de la Comisión de Ética y Garantías.

El 14º Congreso también ha designado a Josep Marí Ribas, secretario general de la FSE-PSOE, y a Pilar Costa, diputada y portavoz Socialista en el Parlament, como representantes del PSIB en el Comité Federal del PSOE.

El secretario general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas, ha destacado que el 14º Congreso ha servido para “abrir una nueva etapa muy importante”, ya que “tenemos el reto de la recuperación después de una pandemia que ha sido muy dura, y que aún debemos acabar de superar”.

El secretario general de Eivissa ha felicitado a Francina Armengol y le ha agradecido “el compromiso de seguir liderando el proyecto socialista en Balears”, ya que “el proyecto político del PSIB-PSOE es la garantía de una recuperación justa y en favor del conjunto de la ciudadanía”, frente al modelo de la derecha, que es “una amenaza a la recuperación ya todos los avances de los últimos años”. En territorios como Eivissa, “tenemos que seguir mejorando en sanidad, educación, vivienda, en políticas medioambientales y territoriales sostenibles, y en muchos otros ámbitos muy importantes, que la derecha echaría atrás si vuelve a gobernar en nuestra Comunidad”.

El congreso se ha cerrado con un llamamiento a reforzar y ampliar aún más el proyecto socialista para Illes Balears, y de forma muy concreta en la isla de Eivissa, para “recuperar en el 2023 mayorías progresistas en favor de la recuperación, a favor de las personas y en favor de un modelo de isla de futuro, con un turismo respetuoso, sostenible y de calidad que sólo el Partido Socialista puede garantizar”.

El secretario general de Eivissa ha felicitado a los y las socialistas de Eivissa que han pasado a formar parte de la nueva Comisión Ejecutiva del PSIB-PSOE y del resto de órganos que se han renovado en el 14 Congreso. Todas estas personas “están desde hoy al servicio del partido y del conjunto de la ciudadanía, con el compromiso de trabajar por ese futuro mejor que queremos para nuestras islas”.

Comments are closed