Josep Marí Ribas anuncia la limitació del port de Sant Antoni a embarcacions de 65 metres d’eslora com a màxim

El Consell d’Administració de Ports IB ha aprovat un conjunt de mesures per millorar la qualitat ambiental de la badia de Sant Antoni de Portmany amb actuacions per valor de 3,1 milions d’euros i la reobertura del port, amb limitacions i condicions al trànsit comercial regular de passatgers.

El conseller de Mobilitat i Habitatge i secretari general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas, ha explicat que la decisió del Consell d’Administració s’ha pres després d’un procés de diàleg i debat amb institucions i entitats socials del municipi, i que s’han tingut en compte motius de seguretat, socioeconòmics i de protecció mediambiental per conjugar les distintes necessitats i sensibilitats.

«El port de Sant Antoni és estratègic i el més proper a la península. La seguretat no n’aconsella el tancament. I, a la vegada, la necessitat de protegir la badia i d’encaixar aquest trànsit en el model que vol la societat ens du a modular-lo i condicionar-lo, i a reobrir el port però amb determinades condicions», ha afirmat el conseller.

El conseller també ha avançat la creació d’una comissió de seguiment, en la qual hi haurà representats els ajuntaments i les entitats socials, per tal d’anar informant del desenvolupament de les distintes actuacions previstes i com a espai de diàleg constant sobre el futur de la badia.

Amb la decisió que ha pres avui el Consell d’Administració a partir d’ara queda sense efecte la moratòria, però únicament es reobre el trànsit per a vaixells ro-pax de línia regular per al transport de passatgers i els seus vehicles (transport dels vehicles en règim de passatge), amb limitació d’eslora màxima de 65 metres. El port, per motius de seguretat, emergència o força major, donaria cabuda també a vaixells d’altres dimensions.

Queda eliminat el tràfic de mercaderies. De fet, des de 2014 l’activitat en tràfic de mercaderies al port era pràcticament inexistent. Aquesta decisió suposa l’eliminació dels vehicles pesants i les plataformes de gran longitud i redueix l’impacte visual de les embarcacions, així com els impactes ambientals a la badia directament relacionats amb la tipologia de vaixell.

La reobertura del trànsit comercial implica també condicionants en velocitats i emissions sonores per reduir l’onatge de les embarcacions i les molèsties dels sorolls:

— Limitació de forma conjunta amb Capitania Marítima de la velocitat d’aproximació dels vaixells comercials en línia regular al port (tant dins el port com en la trajectòria per la badia) i de les maniobres d’entrada per tal de reduir l’afecció de l’ona generada i d’altres impactes relacionats. Proposta de velocitats que ha de regular Capitania Marítima:

Des de 3 milles abans de la bocana: màxim 12 nusos.
Des d’una milla abans de la bocana: màxim 7 nusos.
Limitació de velocitat a la zona portuària:

Al port: màxim 5 nusos (necessaris per fer la maniobra amb seguretat).
— Limitació de les emissions sonores efectuades pels vaixells de transport regular de passatgers d’una forma concordant amb les ordenances municipals de Sant Antoni de Portmany.

També s’estableixen limitacions a la tipologia dels vehicles embarcats i desembarcats (per exemple, únicament turismes particulars o motocicletes, i exclou camions, furgonetes o similars) per tal de minimitzar l’efecte en el trànsit al municipi. Igualment s’establiran protocols d’embarcament i desembarcament dels vehicles, juntament amb la Policia Local, per interferir el menys possible en la circulació, així com altres mesures relacionades amb el trànsit de vehicles al dic.

El Consell d’Administració de Ports IB no ha aprovat únicament la reobertura condicionada del trànsit regular —amb unes limitacions que el fan compatible amb els objectius de preservació de la badia—, sinó que també ha donat llum verda a un paquet de mesures de caire mediambiental o de regulació dels ancoratges per acabar amb les pràctiques irregulars.

En aquesta mateixa línia ha acordat posar en marxa també actuacions de millora de la mobilitat a la zona portuària i de la circulació en els carrers propers, sempre d’acord amb l’Ajuntament.

El conjunt de les actuacions que es duran a terme suposen inversions que superen els 3,1 milions d’euros, tant per garantir la protecció mediambiental de la badia com per dur a terme intervencions que facilitin la mobilitat i millorin la circulació, de manera que el desembarcament de vehicles no afecti negativament el municipi i es guanyin espais per als vianants.

Mesures aprovades:

-Actuacions mediambientals i de control d’ancoratges, amb una inversió de 360.000 euros.

— Tramitació ambiental i execució de dragatge de manteniment i de neteja del port per eliminar fangs acumulats al llarg dels anys pels abocaments de la badia. Amb aquesta actuació es reduirà la quantitat de fangs que es posen en suspensió i que poden afectar la turbulència de les aigües i, per tant, la posidònia i altres hàbitats.

— Instal·lació i manteniment d’una xarxa de sensors per controlar la qualitat de l’aire en zona portuària i urbana adjacent, tant del trànsit regular com de la resta d’activitat del port.

— Instal·lació i manteniment d’una xarxa de sensors per al control dels nivells sonors provocats per l’activitat portuària.

— Establiment d’un programa de vigilància periòdica de la qualitat de les aigües, tant en punts propers al moll comercial, com en els pantalans d’embarcacions nauticoesportives, de transport local de passatgers i excursions (golondrines) o pesca.

— Un pla de vigilància de la posidònia conjunt per a tota la badia en col·laboració amb la resta d’administracions implicades, amb punts de control i vigilància per delimitar riscs i amenaces provocats per les activitats que es desenvolupen i així poder definir accions correctores i mitigadores.

— Rebaixes o descomptes de les taxes a les embarcacions amb baixes emissions de CO2 o que facin servir energies renovables.

— Regulació de zones d’ancoratge en la totalitat de la badia amb la finalitat d’evitar ancoratges il·legals sobre la posidònia i per millorar el control de les embarcacions per tal de reduir la sinistralitat de vaixells que acaben destrossats a les platges de la badia per no estar ben amarrats o amb ancoratges no adequats cada vegada que hi ha temporals.

-Actuacions de millora de la mobilitat, amb una inversió de 2,7 milions

A més, es plantegen distints projectes per facilitar la mobilitat i millorar la circulació, de manera que el desembarcament de vehicles no afecti negativament el municipi. La inversió que proposa Ports IB seria d’uns 2,7 milions d’euros.

De manera consensuada amb l’Ajuntament es proposa modificar la secció del carrer de la Mar i crear una plataforma única, de forma que en temporada d’estiu es tanqui el trànsit de vehicles en horari consensuat.

També es millorarà la pavimentació de la zona del dic per tal de generar una continuació de la zona de passeig per la banda inferior a la passarel·la damunt de l’espatller del dic fins al morro.

En el cas d’acord amb l’Ajuntament, es podria redactar un projecte per obrir el carrer de Madrid i fixar només un sentit de circulació de sortida per tal que hi hagi una altra via de sortida del port que faciliti la regulació del trànsit al municipi. L’objectiu de la intervenció, que assumiria Ports IB, seria evitar que el desembarcament de vehicles pugui causar problemes de circulació.

Comments are closed