‘Agustinet’ llança el programa electoral a la presidència del Consell d’Eivissa: 374 propostes del PSOE per millorar la vida de la gent i defensar el territori i el medi ambient.

El candidat socialista a la presidència del Consell d’Eivissa, Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’, ha llançat el programa electoral del PSOE per a les eleccions del 28 de maig, que recull un total de 374 propostes amb els compromisos del Partit Socialista per “afrontar els reptes actuals” i construir “un futur prometedor per a tota la societat eivissenca”. “El nostre horitzó és la sostenibilitat ambiental, econòmica i social, i volem impregnar totes les nostres accions amb aquesta perspectiva transversal per abordar els reptes que se’ns plantegen”. El programa complet es pot descarregar des del web www.psoeeivissa.es. El programa també inclou algunes de les propostes més destacades per a l’illa d’Eivissa que formen part del programa del PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears, que compta amb Pilar Costa com a candidata per Eivissa el dia 28 de maig.

‘Agustinet’ explica que s’han d’abordar els reptes “demogràfic, mediambiental i de la mobilitat” a l’illa d’Eivissa. El seu objectiu és clar: “El Consell Insular ha de treballar per millorar la vida de la gent i defensar el territori i el medi ambient, i això només ho farem els socialistes”. Un programa per treure el Consell Insular dels “quatre anys de paràlisi total i absoluta” del govern de Vicent Marí, que “ni s’ha preocupat de millorar els serveis a les persones, ni d’abordar els problemes territorials i de model econòmic”, amb assumptes concrets com “l’accés a l’habitatge, la mobilitat i posar límits a la nostra illa”, ha destacat ‘Agustinet’.

El programa està dividit en un total de cinc eixos: “Atenció a les persones”, “Territori per a viure”, “El futur d’Eivissa”, “Economia de les persones” i “Administració propera i accessible”.

El programa electoral del PSOE explica que l’illa d’Eivissa ha experimentat un creixement demogràfic explosiu en les últimes dècades, impulsat per una economia pròspera i atractius turístics. Aquest creixement vertiginós planteja reptes importants que hem d’afrontar amb determinació. És imprescindible adaptar els serveis, construir les infraestructures públiques necessàries i adequar l’oferta d’habitatge per afrontar aquest creixement demogràfic i garantir una qualitat de vida òptima per a tots els residents. Cal abordar aquests reptes de manera transversal i dissenyar polítiques que tinguin en compte les necessitats i aspiracions de la nostra societat.

El creixement demogràfic i l’augment de l’esperança de vida ens obliguen a repensar i adaptar els nostres serveis per atendre adequadament les necessitats de les persones en l’última etapa de la vida i fer front a la solitud no desitjada que afecta persones de totes les edats i grups socials. Reduir aquesta solitud és un dels nostres objectius prioritaris per crear una societat cohesionada i inclusiva.

Repte de la mobilitat: L’èxit turístic d’Eivissa ha comportat un augment considerable de residents i visitants, el que implica desafiaments en matèria de mobilitat i connectivitat. S’han de satisfer les demandes de mobilitat externa, i treballar en l’ordenació i recalibració de la mobilitat interna per a garantir desplaçaments eficients, nets i segurs per als residents i visitants. Treballarem per aconseguir una xarxa de transport sostenible, que permeti moure’s de manera fluida i còmoda per tota l’illa, reduint així la congestió i els impactes negatius associats al transport.

Repte mediambiental: És innegable que el canvi climàtic és una realitat que pot tenir conseqüències irreparables per a Eivissa. Com a illa petita i amb una economia estretament lligada a les condicions climàtiques, hem de fer front a aquest repte de manera prioritària. Estem compromesos a prendre mesures contundents per reduir les conseqüències del canvi climàtic i modificar les pràctiques que hi contribueixen. La preservació del nostre entorn natural és vital per garantir un futur clar i sostenible per a les generacions venidores.
Segons les paraules d”Agustinet’, “Eivissa, amb la seva riquesa natural i la seva dependència de les condicions climàtiques, ha d’afrontar aquest repte de manera decidida per evitar les conseqüències nefastes i preservar el nostre patrimoni per a les futures generacions.”

És essencial destacar que tots aquests compromisos es desenvoluparan en un context sociopolític complex, en què l’auge de la ultradreta a escala mundial i en els països veïns està provocant canvis notables en la concepció dels estats i els serveis. Com a Partit Socialista d’Eivissa, estam compromesos en defensar els valors fonamentals de la democràcia, la justícia social i la cohesió, i en fer front a aquesta onada de radicalisme amb una visió progressista i inclusiva, amb governs d’ultradreta a qui el Partit Popular ha obert les portes de les institucions, un fet que podria passar a Eivissa i a les Illes Balears i que ha de mobilitzar els votants el pròxim 28 de maig per evitar-ho.

Des del PSOE enfrontem aquests reptes amb fermesa, conscients que el futur de la nostra illa està en joc. Treballarem de la mà de tots els sectors de la societat, escoltant les seves inquietuds i aspiracions, per construir conjuntament un futur prometedor per a Eivissa, en què la sostenibilitat i el benestar de tothom siguin la nostra prioritat”.

Amb la col·laboració i el suport de la ciutadania, ‘Agustinet’ ofereix la seua candidatura a la presidència del Consell Insular per superar aquests reptes i forjar una Eivissa sostenible, pròspera i justa per a tothom.

Comments are closed

‘Agustinet’ llança el programa electoral a la presidència del Consell d’Eivissa: 374 propostes del PSOE per millorar la vida de la gent i defensar el territori i el medi ambient.

El candidat socialista a la presidència del Consell d’Eivissa, Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’, ha llançat el programa electoral del PSOE per a les eleccions del 28 de maig, que recull un total de 374 propostes amb els compromisos del Partit Socialista per “afrontar els reptes actuals” i construir “un futur prometedor per a tota la societat eivissenca”. “El nostre horitzó és la sostenibilitat ambiental, econòmica i social, i volem impregnar totes les nostres accions amb aquesta perspectiva transversal per abordar els reptes que se’ns plantegen”. El programa complet es pot descarregar des del web www.psoeeivissa.es. El programa també inclou algunes de les propostes més destacades per a l’illa d’Eivissa que formen part del programa del PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears, que compta amb Pilar Costa com a candidata per Eivissa el dia 28 de maig.

‘Agustinet’ explica que s’han d’abordar els reptes “demogràfic, mediambiental i de la mobilitat” a l’illa d’Eivissa. El seu objectiu és clar: “El Consell Insular ha de treballar per millorar la vida de la gent i defensar el territori i el medi ambient, i això només ho farem els socialistes”. Un programa per treure el Consell Insular dels “quatre anys de paràlisi total i absoluta” del govern de Vicent Marí, que “ni s’ha preocupat de millorar els serveis a les persones, ni d’abordar els problemes territorials i de model econòmic”, amb assumptes concrets com “l’accés a l’habitatge, la mobilitat i posar límits a la nostra illa”, ha destacat ‘Agustinet’.

El programa està dividit en un total de cinc eixos: “Atenció a les persones”, “Territori per a viure”, “El futur d’Eivissa”, “Economia de les persones” i “Administració propera i accessible”.

El programa electoral del PSOE explica que l’illa d’Eivissa ha experimentat un creixement demogràfic explosiu en les últimes dècades, impulsat per una economia pròspera i atractius turístics. Aquest creixement vertiginós planteja reptes importants que hem d’afrontar amb determinació. És imprescindible adaptar els serveis, construir les infraestructures públiques necessàries i adequar l’oferta d’habitatge per afrontar aquest creixement demogràfic i garantir una qualitat de vida òptima per a tots els residents. Cal abordar aquests reptes de manera transversal i dissenyar polítiques que tinguin en compte les necessitats i aspiracions de la nostra societat.

El creixement demogràfic i l’augment de l’esperança de vida ens obliguen a repensar i adaptar els nostres serveis per atendre adequadament les necessitats de les persones en l’última etapa de la vida i fer front a la solitud no desitjada que afecta persones de totes les edats i grups socials. Reduir aquesta solitud és un dels nostres objectius prioritaris per crear una societat cohesionada i inclusiva.

Repte de la mobilitat: L’èxit turístic d’Eivissa ha comportat un augment considerable de residents i visitants, el que implica desafiaments en matèria de mobilitat i connectivitat. S’han de satisfer les demandes de mobilitat externa, i treballar en l’ordenació i recalibració de la mobilitat interna per a garantir desplaçaments eficients, nets i segurs per als residents i visitants. Treballarem per aconseguir una xarxa de transport sostenible, que permeti moure’s de manera fluida i còmoda per tota l’illa, reduint així la congestió i els impactes negatius associats al transport.

Repte mediambiental: És innegable que el canvi climàtic és una realitat que pot tenir conseqüències irreparables per a Eivissa. Com a illa petita i amb una economia estretament lligada a les condicions climàtiques, hem de fer front a aquest repte de manera prioritària. Estem compromesos a prendre mesures contundents per reduir les conseqüències del canvi climàtic i modificar les pràctiques que hi contribueixen. La preservació del nostre entorn natural és vital per garantir un futur clar i sostenible per a les generacions venidores.
Segons les paraules d”Agustinet’, “Eivissa, amb la seva riquesa natural i la seva dependència de les condicions climàtiques, ha d’afrontar aquest repte de manera decidida per evitar les conseqüències nefastes i preservar el nostre patrimoni per a les futures generacions.”

És essencial destacar que tots aquests compromisos es desenvoluparan en un context sociopolític complex, en què l’auge de la ultradreta a escala mundial i en els països veïns està provocant canvis notables en la concepció dels estats i els serveis. Com a Partit Socialista d’Eivissa, estam compromesos en defensar els valors fonamentals de la democràcia, la justícia social i la cohesió, i en fer front a aquesta onada de radicalisme amb una visió progressista i inclusiva, amb governs d’ultradreta a qui el Partit Popular ha obert les portes de les institucions, un fet que podria passar a Eivissa i a les Illes Balears i que ha de mobilitzar els votants el pròxim 28 de maig per evitar-ho.

Des del PSOE enfrontem aquests reptes amb fermesa, conscients que el futur de la nostra illa està en joc. Treballarem de la mà de tots els sectors de la societat, escoltant les seves inquietuds i aspiracions, per construir conjuntament un futur prometedor per a Eivissa, en què la sostenibilitat i el benestar de tothom siguin la nostra prioritat”.

Amb la col·laboració i el suport de la ciutadania, ‘Agustinet’ ofereix la seua candidatura a la presidència del Consell Insular per superar aquests reptes i forjar una Eivissa sostenible, pròspera i justa per a tothom.

Comments are closed