Ajuntament d’Eivissa i Govern Balear signen el protocol per a la construcció de 52 habitatges públics a l’avinguda d’Isidor Macabich

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, i el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears i president de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), Josep Marí Ribas, han signat protocol entre l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) i l’Ajuntament d’Eivissa, per la cessió de la parcel·la per promoure habitatges públics al solar ubicat a l’avinguda d’Isidor Macabich, al centre de la ciutat d’Eivissa.

L’inici de la construcció del nou edifici d’habitatges públics està previst a l’abril de 2022 al solar ubicat a l’avinguda d’Isidor Macabich número 3, que fa 1.406 m2, amb una inversió aproximada de 10 milions d’euros. La previsió és que aquest edifici compti amb 52 habitatges d’una qualitat arquitectònica excepcional, dissenyats i construïts per a ser més eficients energèticament.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha destacat que la política d’habitatge que es dur a terme per part d’aquest ajuntament i del Govern Balear és decidida i comencen a pal·liar tot allò que altres varen desfer. Les polítiques d’habitatge han de tenir continuïtat en el temps. Som el municipi més col·laborador de les Illes Balears amb la cessió de 4 solars per a la construcció d’habitatge públic a la ciutat’.

L’Ajuntament d’Eivissa serà el propietari dels baixos comercials de l’edifici que es dedicaran a instal·lacions municipals per tal de donar més serveis a la ciutadania.

Per la seva banda, el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Josep Marí Ribas, ha afirmat que ’en aquests moments la ciutat d’Eivissa compta amb la construcció tres promocions que sumen un total de 86 habitatges públics. Les famílies que entraran a viure en aquests habitatges, ho faran en règim de lloguer social, el que significa que com a màxim pagaran de lloguer el 30% dels seus ingressos’.

Pel que fa a la resta de promocions d’habitatge públic en marxa a la ciutat d’Eivissa són la promoció al carrer Pere Matutes que tindrà 24 habitatges, la promoció a la UA14 que disposarà de 43 habitatges i la del carrer Xarc amb 19 habitatges. En total la ciutat d’Eivissa disposarà de 138 habitatges públics en règim de lloguer.

Comments are closed