Ángel Luis Guerrero presenta els pressupostos de Sant Josep: 41,3 milions d’euros, els més elevats que ha tengut mai la Corporació

L’Ajuntament de Sant Josep ha presentat els seus pressuposts per 2022, en els que la institució gestionarà 41,3 milions d’euros, els més elevats que ha tengut mai la Corporació, de fet un 3,6% més que els de 2021, quan els pressupostos fregaren els 40 milions d’euros. A més, és el primer any en que el compte general de Sant Josep presenta un endeutament zero, després d’haver liquidat tots els passius pendents al llarg d’enguany.

L’alcalde, Ángel Luís Guerrero, ha destacat en la presentació «l’ambició d’uns comptes que són expansius, com toca en un moment en que hem de recuperar el terreny perdut per la crisi». Alhora tenen «un fort component social», amb una dotació per a l’àrea de Protecció i Promoció Social de 3,7 milions d’euros «que davalla sobre l’any passat però segueix molt per sobre de la demanda que teníem abans de la pandèmia. De tota manera, la podem augmentar si és necessari perquè la nostra institució està més que sanejada i disposa d’un romanent líquid de 35 milions d’euros al banc».

Així, Guerrero, ha afirmat que aquests «són uns pressupostos en els que les persones són al centre, en més d’un sentit». Al marge de les inversions programades pel 2022 i que segueixen la línia del pla de mandat, «aquest és el primer any en que tenim una partida de 450.000 euros que es gastarà en el que decideixin els ciutadans», culminant el procès dels pressupostos participatius endegat aquest 2021 i que tot just arriba ara a la fase de votació.

El tinent d’alcalde d’Economia, Vicent Roselló, ha destacat també «el realisme» que ha imperat alhora de redactar el compte general de 2022, que ha definit com a «lliure de fum» perquè «no hi ha més que la inversió que ja tenim projectada i no s’han computat més ingressos d’altres administracions dels que estan confirmats a dia d’avui».

També ha afegit que amb la idea de mantenir «una baixa pressió fiscal sobre la ciutadania, després del complicat període de pandèmia», per tercer any consecutiu «hem optat per no tocar cap impost ni taxa municipal, i hem de recordar que ja estan al límit més baix que ens permet la llei i els nostres vesins i vesines són dels que paguen l’IBI més baix de tota l’illa, per exemple». Tampoc s’incrementarà la taxa de residus per l’entrada en servei de la planta de triatge de Ca na Putxa, «perquè hem decidit assumir des de l’Ajuntament aquesta paujada amb fons propis per tal d’ajudar a ciutadans i empreses a sortir de la crisi, no és el moment de pujar res», ha dit.

El fet de no repercutir ni l’augment de preus per l’IPC «és de fet una rebaixa que ens podem permetre perquè l’Ajuntament està sanejat gràcies al rigor pressupostari dels últims anys, que fa que a dia d’avui disposem d’un romanent de 35 milions d’euros».

Rosselló ha reiterat, però, que l’equip de govern prefereix invertir aquests diners «en serveis per la ciutadania» abans que deixar-los al banc. Així, i gràcies a que als dos últims anys s’han relaxat les regles d’estabilitat pressupostària, s’ha pogut mobilitzar part d’aquest romanent i incorporar-lo al pressupost. «L’any passat varem poder incorporar 12 milions d’euros al presupots inicial que teniem, de 39,8 milions d’euros, així que al cap de l’any haurem gestionat més de 51 milions d’euros».

Aquests 12 milions incorporats mitjançant 14 modificacions de crèdit durant l’exercici s’han destinat sobretot a inversió (8,5 milions d’euros), a més de liquidar el deute que encara tenia l’Ajuntament (1,3 milions d’euros) i a la millora salarial que ha implicat l’aprovació de la nova Relació de Llocs de Treball (RLT), que ha entrat en vigor enguany després de l’acord històric amb els representants sindicals.

Roselló ha assenyalat també que tot i que les inversions previstes baixen l’any vinent, amb 5,3 milions d’euros, aquesta xifra creixerà «amb la incorporació dels pressupostos participatius, que no hem computat perquè encara no s’ha decidit a què es destinaran». Així, ha recordat que una de les condicions d’aquest programa de participació ciutadana és que «les actuacions proposades s’han de poder fer durant de l’any, així que tot es veurà durant 2022». Tampoc es compten els fons que s’espera rebre d’Europa a través dels Next Generation.

El tinent d’alcalde també ha assenyalat que l’any que ve es mantenen els ajuts al lloguer amb els què es beneficia tant les famílies com els joves que volen emancipar-se o els que estudien fora del municipi (300.000 euros) igual que els ajuts per a fer front a les despeses d’escoleta (50.000 euros). «Això sense oblidar els ajuts d’emergència per fer front a les necessitats bàsiques que puguin tenir els ciutadans en una dificultat puntual. Són uns pressuposts que segueixen la màxima que ningú ha de quedar enrere en aquesta crisi», ha afegit.

Perquè encara que als pressuposts de l’any que ve la partida destinada a Protecció i Promoció Social baixa en 200.000 euros respecte els d’enguany, encara és la segona xifra més alta que s’ha destinat mai a aquesta àrea, després del fort augment de l’any passat, i s’hi dedicaran nou cèntims de cada euro de la despesa prevista.

Fruit de la congelació impositiva, els impostos directes (IBI, Impost d’Activitats Econòmiques, Impost de Vehicles…) està previst que generin 14.441.631 euros, el 34,96% del total d’ingressos, amb una davallada de 180.000 euros respecte l’any passat i una pèrdua de pes al conjunt d’ingressos de gairebé dos punts respecte 2021.

El que experimentarà un fort augment són les transferències de capital, que aportaran 1,2 milions més que l’any passat passant de 2,6 milions a gairebé 3,8 el 2022. Aquest epígraf engloba els sous que arribaran pels ajuts de l’Estat arrel de la fallida de Thomas Cook (1,2 milions d’euros), el pagament de l’anualitat per les obres del CEIP Ses Planes de la conselleria d’Educació (495.662 euros), les aportacions al projecte d’ordenació de la badia de l’Impost de Turisme Sostenible i la part que correspon al Consell i l’Ajuntament de Sant Antoni (380.000euros), 600.000 euros corresponents a obres finançades pel Consell i un altre milió pel Pla de Millora de la Sostenibilitat i Eficiència Urbana.

Altres increments rellevants són els que s’espera que reportin els impostos indirectes (com l’ICIO) arrel de la reactivació econòmica i les transferències corrents, que inclouen la participació en els tributs de l’Estat els convenis previstos per a promoció de l’ocupació amb el SOIB i altres aportacions com la que ha de rebre’s del Fons autonòmic de cooperació municipal (300.000 euros) o els 390.000 per a finançar les prestacions socials bàsiques.

En quant a la despesa, el capítol de personal puja als 11.334.006 euros, un 4,37% més que enguany. Aquest increment es deu a l’augment general de sous per la nova Relació de Llocs de Treball (RLT) que ha entrat en vigor enguany, la pujada salarial aprovada per l’Estat del 2%, les modificacions al planter previstes durant 2022 i l’augment de personal als serveis socials per complir les ràtios de la normativa balear. A més, es preveu un volum important de contractacions a través dels distints programes de formació i ocupació que està previst iniciar amb el SOIB: Reactiva Sant Josep, SOIB Dona, Jardins de sa Talaia…

També el capítol de despesa corrent augmenta, en aquest cas un 14,45%, fins els 22.147.479 euros, per l’ampliació de serveis que han suposat les últimes inversions de l’Ajuntament, com l’entrada en servei de l’Auditori Caló de s’Oli amb el que implica de despesa de manteniment, dinamització i gestió, o el casal Xaire de Sant Josep. També el nou programa de gestió de residus suposarà un increment del cost, així com l’ampliació prevista del manteniment del sanejament municipal i la implantació de les mesures previstes al Pla d’Igualtat, com exemples.

També augmenta aquesta despesa per la pujada prevista del preu del servei de tractament i eliminació de residus que presta el Consell, que assumirà l’Ajuntament, així com les adjudicacions previstes del manteniment i conservació de carreteres, la recollida d’animals  abandonats, etcètera.

Les transferències corrents experimenten un reducció de 300.000 euros respecte aquest any, fins els 2,3 milions d’euros. Això es deu principalment a que no s’han inclòs les partides que s’han aplicat per l’atenció a les persones afectades per la COVID-19 una vegada superat el pitjor de la crisi. Es mantenen ajuts al lloguer, els previstos per fer front a les despeses d’escoleta i també es preveuen les aportacions al nou centre provisional de baixa exigència i al Fons Pitiús de Cooperació.

Sant Josep mantindrà la resta de línies de subvenció com les que proporcionen els serveis socials destinades a cobrir les necessitats bàsiques (280.000 euros), les destinades a clubs esportius (150.000 euros), entitats culturals, associacions , etc.

En quant a les Inversiones, es situen en els 5,23 milions d’euros, una devallada del 20% que es quedarà en l’11% una vegada es decideixi el destí dels 450.000 euros dels pressupostos participatius (450.000 euros addicionals). En la planificació només s’han inclòs actuacions amb projecte redactat i s’espera poder incrementar-les amb l’assignació dels fons europeus als que opta Sant Josep i amb la moficicació de pressupost que es podrà fer amb la incorporació de romanent.

Equipaments municipals:

-Nou centre de Majors de Cala de Bou: 246.000 euros.

-Condicionament integral edifici polivalent del col·legi L’Urgell: 87.139 euros

Viari públic

-Asfaltat carrers de Sant Jordi: 300.000 euros.

-Remodelació tram c. de la sindicalista Margalida Llogat: 55.000 euros

-Embelliment carrer Murtra (2a anualitat): 1.067.906 euros

-Condicionament carrers des Caló i Cala de Bou: 493.354 euros.

Cicle de l’aigua:

-Millora de la xarxa de distribució: 500.000 euros

Mobilitat sostenible

-Carril bici al carrer Vicent Serra: 47.689 euros.

-Adequació i conversió per a vianants del nucli de Sant Josep (1era anualitat): 392.000 €

Medi natural i paisatge:

-Sistema recirculació aigua marina: 326.481 euros

-Ordenació de la Badia de Portmany: 437.083 €

DOCUMENT: Pressupostos-Sant-Josep-2022

Comments are closed