Govern: Aprovat el paquet de mesures de conciliació i el nou gimnàs del CEIP Puig d’en Valls

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres un paquet de vuit mesures extraordinàries per millorar la conciliació laboral i familiar, les quals es duran a terme durant aquest estiu i suposaran una inversió prevista de 6,2 milions d’euros.

Així s’ha anunciat en la roda de premsa de Consell de Govern que ha ofert la portaveu, Pilar Costa.

Aquestes mesures s’han elaborat en coordinació amb els consells insulars i els ajuntaments i inclouen el foment de les escoles d’estiu, la disposició d’infraestructures, els programes de reforç educatiu i les ajudes directes a les famílies.

Pel que fa al foment de les escoles d’estiu, d’una banda es posarà a disposició de les entitats organitzadores de les escoles d’estiu de promoció pública (ajuntaments o consells insulars), associacions de pares i mares i entitats sense ànim de lucre una línia d’ajudes de la Conselleria d’Afers Socials destinada a cobrir despeses derivades de la COVID-19, com poden ser les referides a neteja, seguretat o menjador, entre d’altres, per així evitar que el preu d’aquestes escoletes sigui inassumible per a les famílies. D’altra banda, també es durà a terme contractació directa de personal per tenir cura dels menors amb un percentatge de discapacitat superior al 75 per cent.

Pel que fa a les ajudes directes a les famílies, la Conselleria d’Afers Socials elaborarà dues línies d’ajudes: una adreçada a aquelles famílies que hagin accedit a una plaça en una escola d’estiu privada autoritzada pel consell insular respectiu, i que estarà condicionada al fet que tots els progenitors facin feina, i una altra que serà de caràcter mensual i per a les famílies que contractin una persona per tenir cura dels infants a la pròpia llar durant l’estiu.

Pel que fa a la disposició d’infraestructures, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca aportarà les instal·lacions educatives (escoles i instituts) disponibles per tal de desenvolupar les activitats. A més, Educació durà a terme un programa de reforç educatiu, durant la fase 3 de la desescalada, per als alumnes que durant el confinament s’han trobat en situacions difícils, com problemes greus de convivència o escletxa digital, que els han provocat dificultats per seguir els darrers mesos del curs escolar. També reforçarà el programa d’acompanyament, que es durà a terme durant el mes de juliol i anirà dirigit a infants de 5è i 6è de primària i d’ESO i que per primera vegada s’amplia també als centres concertats. Finalment, es crearà una borsa formada per alumnes de grau superior de formació professional i alumnes dels graus de Mestre d’Infantil i de Primària, Educació Social i Pedagogia perquè facin suport a les escoles d’estiu.

A més de fomentar la conciliació familiar i laboral i de contribuir a garantir els drets dels infants i adolescents de les Illes Balears, aquestes vuit mesures tindran altres conseqüències positives per a la societat de les Illes Balears, com ara la creació de llocs de treball, amb la contractació de monitors, cuidadors i educadors, i la reducció de desigualtats, amb les ajudes per a les famílies per tal que els nins i nines de famílies amb menys recursos també puguin assistir a activitats d’estiu i amb el reforç educatiu previst.
DOCUMENT MESURES DE CONCIALIACIÓ

Nou gimnàs CEIP Puig d’en Valls

El Consell de Govern també ha aprovat avui atorgar l’autorització a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) la despesa de 567.596 euros per a la licitació de les obres de construcció d’un gimnàs al CEIP Puig d’en Valls. Aquesta actuació dona compliment al compromís adoptat per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca amb la comunitat educativa del centre.

La construcció d’aquestes instal·lacions per fer esport al CEIP Puig d’en Valls respon a l’acord al qual va arribar la Conselleria amb l’AMIPA del centre el maig de 2019. L’IBISEC s’ha encarregat de la redacció del projecte d’execució a partir del projecte inicial presentat per l’AMIPA del centre.

Aquest projecte l’ha d’autoritzar el Consell de Govern, ja que la iniciació de qualsevol expedient de despesa per part de les entitats que integren el sector públic empresarial i fundacional del qual es puguin derivar obligacions econòmiques per a l’entitat superiors a 500.000 euros, requereixen aquesta autorització.

Aquesta actuació sortirà pròximament a licitació per 567.596 euros i un termini d’execució de 8 mesos.

El nou gimnàs és un projecte molt esperat per part de la comunitat educativa

Amb un pressupost de més de 567 mil euros, el projecte de reforma del centre preveu la construcció d’un gimnàs cobert i també la construcció d’un nucli de banys i vestidors i un porxo d’accés. Tot això es traduirà en una ampliació del centre amb un edifici aïllat, ubicat al nord de l’edifici existent.

La construcció del nou gimnàs beneficiarà tant els 451 alumnes actuals com els futurs, i també la resta de la comunitat educativa.

Aquesta actuació de més de 565 mil euros és una de les obres previstes en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les Illes Balears, que pretén respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de la comunitat autònoma.

Comments are closed