Aprovada la proposta socialista per demanar al Govern d’Espanya més mesures econòmiques i fiscals per ajudar a empreses i famílies a fer front a la COVID-19

La Comissió d’Hisenda del Parlament ha aprovat, a iniciativa del Grup Socialista, sol·licitar al Govern d’Espanya l’adopció d’un seguit de mesures econòmiques i fiscals per a empreses i famílies “perquè la reactivació econòmica sigui justa i equilibrada, ja que si el creixement econòmic no és equilibrat, no és creixement”.

Així ha defensat la iniciativa el diputat socialista Jordi Marí, impulsor de la Proposició No de Llei que, entre altres punts, insisteix en la necessitat que el Govern d’Espanya flexibilitzi els objectius d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa i el deute de les Comunitats Autònomes i entitats locals per fer front a la despesa social derivada de la gestió de la pandèmia, atès que “l’alliberament del 20% del superàvit és insuficient”.

En la proposta també es demana que l’executiu central modifiqui la normativa d’hisendes locals perquè els ajuntaments puguin administrar “lliurement els impostos i taxes en favor de la ciutadania”, sigui en forma de bonificacions o d’exempcions.

Marí també ha destacat la importància de “posar els fons autonòmics al servei de les necessitats socials actuals”, per la qual cosa la proposta també demana la revisió de la senda d’estabilitat autonòmica per fixar metes asimètriques per a cada territori.

En aquest sentit, el socialista ha recordat que “no seria just exigir el mateix esforç a territoris amb diferències significatives”, per la qual demana que les comunitats autònomes “infrafinançades i amb una despesa per càpita més elevada”, com és el cas de les Illes Balears, puguin assolir nivells de dèficit més elevats.

Així mateix, la proposta sol·licita un pla d’incentius i d’impuls de l’activitat econòmica, amb especial cura de les petites i mitjanes empreses, microempreses i autònoms, com també per al manteniment de l’ocupació, i també a potenciar la “col·laboració del sistema bancari en la recuperació econòmica”, amb mesures que facilitin la liquiditat per a les empreses, però també mitjançant la flexibilització i l’ajornament de pagaments de crèdits personals i hipotecaris a les famílies.

En darrer terme, la proposta, signada conjuntament pels grups que donen suport al pacte, insta el Govern d’Espanya a flexibilitzar els terminis de pagament dels deutes transmesos en la compravenda de negocis, fomentant el manteniment de l’ocupació i també a lluitar contra el frau fiscal i l’economia submergida restringint les transaccions en efectiu i fomentant la factura electrònica.

Comments are closed