Deplorable estat del jardí vertical de Santa Eulària: El PSOE exigeix explicacions a Carmen Ferrer pel nyap i el dineral que està costant.

El jardí vertical de Santa Eulària des Riu, situat a l’espai públic del carrer Sol, es troba en un estat deplorable, malgrat el seu elevat cost econòmic i un manteniment molt car, que al seu dia es va fixar en 12.000 euros anuals i que actualment està englobat al contracte de 650.000 euros per a tots els jardins del municipi. El grup municipal Socialista exigeix explicacions a l’alcaldessa, Carmen Ferrer, ja que no hi ha excuses per a aquest lamentable estat d’un jardí que l’ajuntament va dissenyar com a solució avantguardista.

Així ho ha manifestat el portaveu del PSOE, Ramón Roca, que recorda “el compromís de l’ajuntament de tenir una zona enjardinada sense necessitat de consumir més territori i que es controlaria domòticament, amb sistema d’electrovàlvules, sensors, etc.”La remodelació d’aquest espai públic, inclòs jardí, es va adjudicar el 2017 per un total de 190.000 euros. “Va ser una herència de Vicent Marí que s’ha confirmat com un autèntic nyap que està costant un dineral a la ciutadania de Santa Eulària”, critica Ramón Roca.
Els plecs de l’actual contracte de manteniment de jardins a Santa Eulària, adjudicats el 2022 per 650.000 euros a l’any, estableixen la cura del jardí vertical mitjançant “tecnologia iWall de jardí vertical o similar”, la qual, mitjançant els sensors d’humitat instal·lats a diferents punts del jardí vertical, detecta les necessitats d’aigua i emet l’ordre de regar als emissors de reg.
Aquest sistema també hauria de detectar si hi ha obstruccions o anomalies al sistema de reg.A més, contempla la visita d’un tècnic cada quinze dies per determinar possibles necessitats i afeccions de la vegetació del jardí vertical, així com revisar i planificar treballs de manteniment de jardineria, fent un informe complementat amb imatges fotogràfiques per portar un seguiment objectiu de l’estat del jardí. Igualment, es comprometia a, a causa de la qualitat de l’aigua de la zona de Santa Eulària des Riu, revisar exhaustivament els components del sistema de reg, per evitar-ne l’obstrucció per calcificació.

El contracte també estableix el compromís de reposar les plantes, a compte de l’empresa de manteniment si era degut a deficiències o avaries del sistema de reg o abonat, mentre que les pèrdues per vandalisme i fenòmens meteorològics extrems són a compte de l’Ajuntament.El grup Socialista de Santa Eulària exigeix a l’alcaldessa “que expliqui si el sistema de reg i el manteniment funciona correctament, si s’estan fent les visites i els informes previstos per contracte” i “quines són les causa de l’estat deplorable del jardí”. A més, el grup Socialista exigeix a l’alcaldessa que expliqui totes les despeses que el jardí vertical està suposant per a l’ajuntament, com són les reposicions a causa de fenòmens meteorològics extrems.
“El jardí vertical ha acabat sent un gran nyap de Vicent Marí, que estan costant un dineral a l’Ajuntament, perquè estava mal plantejat, o perquè l’equip de Carmen Ferrer ha estat incapaç d’assegurar-ne el correcte manteniment, o per totes dues coses”, ha criticat el portaveu del PSOE.

Comments are closed