El Govern amplia fins a 100 milions la línia extraordinària d’ajudes a pimes i autònoms

El Consell de Govern ha aprovat una nova ampliació de la línia extraordinària del Govern i la societat de garantia recíproca ISBA per injectar liquiditat a autònoms i petites i mitjanes empreses amb activitat a les Illes Balears. Amb l’objectiu de mitigar l’impacte econòmic derivat de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el finançament facilitat, inicialment de 50 milions d’euros i després ampliat fins a 75 milions, ara s’augmenta fins a 100 milions d’euros,com ha informat la portaveu de l’executiu, Pilar Costa.

Aquesta línia extraordinària, ampliable segons les necessitats, tal com es va establir quan es va posar en marxa, s’adreça a autònoms i pimes, empreses de fins a un màxim de 250 treballadors i amb un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros, que duguin a terme la seva activitat a les Balears —i hi tenguin el domicili social o l’establiment—, i formalitzin operacions de liquiditat per mitigar els efectes de la pandèmia i de l’estat d’alarma.

El finançament bancari que facilita aquesta línia extraordinària permet a les persones o empreses beneficiàries obtenir liquiditat en unes condicions molt avantatjoses, segons les quals les operacions queden avalades en un cent per cent i el Govern cobreix totalment el pagament dels interessos i també la comissió de l’aval. La quantia màxima de les operacions és de fins a 300.000 € per beneficiari.

Amb l’ampliació i la modificació aprovada mitjançant l’Acord adoptat avui, el Govern de les Illes Balears destina 7,6 milions d’euros amb càrrec al pressupost de 2020 a cobrir aquests costs derivats de les ajudes i permet una injecció de liquiditat de fins a 100 milions d’euros a petites i mitjanes empreses, treballadors autònoms i cooperatives amb activitat a les Illes Balears afectats per l’actual situació derivada de la COVID-19.

Segons les dades disponibles fins avui, en poc més d’un mes ISBA ja ha aprovat 390 operacions de liquiditat, per un import de 47,7 milions d’euros. En la distribució per illes de les sol·licituds aprovades, el gruix correspon a Mallorca, amb 317 operacions, per un import de 40,9 milions; a Menorca n’hi corresponen 38, per un valor de 3,8 milions, i a Eivissa i Formentera, 35, per un import de 3 milions.

A més de les sol·licituds ja aprovades, actualment ISBA tramita 1.128 operacions de liquiditat noves. Aquestes sol·licituds sumen un import de 91,2 milions.

Inicialment, la línia extraordinària Govern–ISBA per facilitar finançament a pimes i autònoms davant l’impacte generat per la COVID-19 preveia ajudes per un import d’operacions de liquiditat de fins a 50 milions. El Consell de Govern en va aprovar una primera ampliació de 25 milions, fins a 75 milions, el 3 d’abril passat.

Davant l’evolució d’aquesta línia, s’ha acordat la nova ampliació fins a 100 milions d’euros, autoritzada avui pel Consell de Govern. Així mateix, el Govern de les Illes Balears treballa amb la previsió de fer-ne noves ampliacions, fins a arribar, en principi, a 200 milions d’euros, com va explicar dimarts la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, davant el Ple del Parlament de les Illes Balears.

A més d’aquesta línia extraordinària per pal·liar els efectes de la COVID-19, el Govern i ISBA mantenen operatives les altres dues línies ordinàries de finançament per a 2020 aprovades prèviament a la situació d’emergència actual: la línia CAIB–ISBA per a pimes i autònoms, la qual proporciona un finançament de 40 milions d’euros per a operacions de liquiditat i inversions, i la línia específica adreçada al sector industrial a través de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI), amb un finançament de 10 milions per a inversions.

A banda de les operacions de liquiditat de la línia extraordinària (les 390 ja esmentades, per un import de 47,7 milions), davant l’emergència actual s’ofereix una altra mesura: en el cas de les operacions de finançament que ja tenien prèviament un aval d’ISBA, es pot sol·licitar l’ajornament del pagament de l’amortització del deute corresponent als préstecs per un període d’entre sis mesos i un any.

En aquest sentit, ISBA ja ha aprovat 176 operacions d’ajornament, per un import global de 18,6 milions d’euros. Per illes, la majoria de sol·licituds d’operacions d’aquest tipus corresponen a Mallorca, on se n’han aprovades 163, per un import de 17,3 milions d’euros, mentre que 12 operacions corresponen a Eivissa i Formentera, per un import d’1,1 milions, i una a Menorca, per un import de prop de 180.000 €.

Vídeo acords Consell de Govern 24 d’abril de 2020

Comments are closed