El Govern autoritza els convenis per al finançament dels serveis socials bàsics

Pilar Costa, portaveu del Consell de Govern, ha anunciat que s’ha donat llum verda perquè se signin quatre convenis en cada un dels consells insulars perquè els ajuntaments rebin els doblers per finançar els seus serveis comunitaris bàsics. Per primera vegada, aquests convenis són de caràcter bianual, 2020 i 2021, i estan dotats amb un total de 23 milions d’euros.

Durant aquests dos anys, per illes, el Consell Insular de Mallorca rebrà 17.889.288 €; el Consell Insular d’Eivissa, 2.565.856 €; el Consell Insular de Menorca, 2.361.592 €, i el Consell Insular de Formentera, 278.388 €.

Aquests 23 milions que aporta la Conselleria d’Afers Socials i Esports es complementen amb les aportacions econòmiques corresponents que duen a terme els consells insulars i els ajuntaments. D’aquesta manera, el Govern aporta un 50 % del cost; el consell insular, un 25 %, i cadascun dels ajuntaments, el 25 % restant.

Novetats del nou Pla

Una de les principals novetats d’aquests convenis és que a partir d’ara tots els municipis disposaran de la mateixa subvenció per habitant i, per tant, es garantirà que tots els ciutadans de les Illes Balears tenguin el mateix accés a la cartera de serveis socials. És a dir, independentment del municipi en el qual es visqui, tothom haurà de tenir una mateixa oferta assistencial.

Acompliment de ràtios

El model que s’havia seguit fins ara també canvia amb la intenció de garantir l’estabilitat dels equips dels treballadors socials municipals. Amb aquest objectiu, s’exigeix als ajuntaments de les Illes Balears que demostrin que compleixen les ràtios mínimes de treballadors, que ara mateix són les següents: un treballador social per cada 7.500 habitants, un educador social per cada 7.500 habitants i un auxiliar per cada 10.000 habitants.

Aquesta nova vigència pluriennal del Pla és per millorar l’estabilitat tant dels ajuntaments com dels treballadors contractats per executar aquesta tasca social.

COVID-19

Quan es van pactar aquests canvis a la Conferència Sectorial de Serveis Socials ja es tenia consciència de la importància dels serveis socials municipals. Ara, en plena crisi sanitària i social provocada per la COVID-19, s’ha constatat la importància d’enfortir aquests serveis que configuren la xarxa més propera a la ciutadania. És la que dona un enfocament comunitari a la intervenció amb persones, la intervenció social, amb els seus vessants de prevenció, promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les necessitats.

Leave a Reply