El grup municipal del PSOE a Santa Eulària exigeix a Vicent Marí la construcció de l’estació d’autobusos, com reclamava quan era alcalde

El grup municipal del PSOE a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu exigeix a Vicent Marí que el Consell Insular construeixi l’estació d’autobusos, com ell mateix reclamava quan era alcalde. En una moció que es debatrà en el pròxim ple de l’ajuntament, el grup PSOE proposa “instar al Consell Insular d’Eivissa perquè habiliti una partida pressupostària dins aquest exercici 2021, per iniciar els tràmits adients relatius a la redacció de projecte i construcció d’una infraestructura destina a terminal d’autobusos”.

El portaveu del PSOE, Vicent Torres ‘Benet’, considera que “una infraestructura d’aquesta tipologia ha de venir sufragada pel Consell Insular d’Eivissa que és qui té les competències en matèria de transport”. També recorda que Sant Antoni i la ciutat d’Eivissa compten des de fa temps amb estació d’autobús, de manera que “és un greuge per a Santa Eulària continuar només amb una parada al carrer”.

Com explica el grup socialista, “disposar al poble de Santa Eulària d’unes adequades instal·lacions destinades a terminal d’autobusos de línia regular, és un propòsit que s’ha tractat en diverses ocasions al Ple d’aquesta corporació i que es ve prometent al llarg de diferents legislatures per part dels corresponents equips de govern d’aquesta corporació, però que el dia d’avui aquesta instal·lació no té encara un futur pròxim”.

Segons Vicent ‘Benet’, “Vicent Marí té l’obligació de donar compliment a allò que reclamava quan era alcalde, ara que està al capdavant del Consell Insular, en cas contrari seria un engany a la ciutadania de Santa Eulària”.

El grup PSOE recorda que l’aprovació de la modificació de les normes subsidiàries d’actuació a la UA-11SE permetran l’ajuntament de Santa Eulària obtenir els terrenys per poder construir l’estació d’autobusos.

A més a més, Vicent ‘Benet’ explica que “desafortunadament en aquestos moments estam passant per una pandèmia que ha comportat una crisi sanitària, econòmica i social sense precedents; per tant activar obra pública pot ser un revitalitzant de l’economia local a més a més de garantir que quan la recuperació econòmica, social i turística sigui una realitat, que el poble de Santa Eulària disposi d’una terminal d’autobusos en condicions.”

Per part de l’ajuntament, al pressupost del 2021 no s’ha previst cap partida en previsió de poder iniciar el projecte, si bé si s’ha previst una partida per reformar l’actual parada d’autobús del centre del poble. El més “preocupant”, diu ‘Benet’, és que “el Consell Insular tampoc ha previst cap partida per a l’estació d’autobusos de Santa Eulària en el pressupost del 2021”. Amb aquesta moció, “demanam a Vicent Marí que habiliti la corresponent partida econòmica, per donar compliment a allò que reclamava com a alcalde”.

Mocions de control sobre el tanatori i la nova escola de música

El grup PSOE també presenta al pròxim ple de l’ajuntament una moció de control sobre el tanatori. Al ple de febrer de 2018, es va aprovar l’expedient de contractació de plecs de condicions per l’atorgament d’una concessió demanial d’una parcel·la amb edificacions de propietat municipal per a l’explotació i manteniment de crematori, tanatori i instal·lacions complementàries al cementiri municipal de Santa Eulària des Riu. Considerant que aquesta obra venia lligada a l’acatament d’una sentència i que atorgava un temps determinat per dur a terme aquesta contractació, el grup PSOE demanarà quina és la previsió per a l’execució d’aquest projecte i en particular quan s’iniciaran les obres i què li suposa a l’ajuntament per la demora en la construcció d’aquest Tanatori, segons les condicions aprovades al contracte d’adjudicació del servei de crematori i tanatori.

En una altra moció de control, el grup PSOE demanarà a l’equip de govern de Carmen Ferrer pel projecte de les noves instal·lacions de l’escola de música. Fa ja un temps i al voltant de la campanya electoral de les passades eleccions de maig de 2019, des de l’ajuntament de Santa Eulària des Riu, per part de l’anterior equip de govern, es va anunciar un nou espai per les dependències de l’actual escola de música, espai que estaria ubicat a l’edifici del pàrquing públic soterrat de Santa Eulària des Riu. Si bé és cert que l’actual pandèmia que estem sofrint ha provocat que segons quin tipus de projectes s’hagin vist posposats, també és cert que la seguretat sanitària provoca noves necessitats d’espais. El grup municipal Socialista considera que els locals que es varen anunciar per ubicar aquesta escola no són els més adients i més ara que la ventilació natural és imprescindible conseqüència dels efectes de la pandèmia.

És per això que el grup municipal socialista si l’actual equip de govern pensa mantenir aquest projecte d’ubicació de la nova escola de música a l’edifici del pàrquing soterrat i quines són les actuacions que s’han dut a terme amb relació a aquest projecte.

Comments are closed