El Grup Municipal del PSOE denuncia l’augment de les taxes de les escoles d’estiu a la ciutat d’Eivissa i les mentides del Partit Popular en la justificació de la subvenció per a famílies monoparentals i nombroses

El Grup Municipal del PSOE denuncia les mentides que el Partit Popular de l’Ajuntament d’Eivissa ha explicat a la ciutadania respecte a la suspensió dels criteris a les famílies monoparentals i nombroses en el procés d’admissió dels infants a les escoles d’estiu municipals així com respecte al preu de les escoles d’estiu.

La regidora de Joventut, Catiana Fuster, i l’alcalde d’Eivissa, Rafa Triguero, enganyen a la ciutadania incomplint lleis balears i donant informació totalment esbiaixada. Pel que fa a la regidora d’Infancia i Igualtat, Sara Barbado, ex presidenta de l’associació de mares monoparentales, des del PSOE es considera que hauría de prendre una decició coherent respecte al seu manteniment en l’equip de govern donat que és precissament el seu partit, el Partit Popular, qui ha eliminat drets fonamentals que ella mateixa reclamava fa tan sols un any. La seva falta de coherencia politica és inasumible per continuar en el seu càrrec.

Pel que fa a les mentides, la primera que diu l’equip de govern del PP és que l’Ajuntament d’Eivissa no disposa de la subvenció del Govern estatal emmarcada en el ‘Pla corresponsables’ i donat que no s’ha convocat enguany han decidit suprimir les ajudes.

Aquesta línia de subvenció, tot i provenir de l’estat, la tramita i atorga el Govern Balear als ajuntaments i el govern balear ja ha confirmat, en concret el passat 5 d’abril, que manté la línia d’ajudes en els mateixos termes de l’any passat. Per tant, la regidora de Joventut, Catiana Fuster, podria aplicar la subvenció en aquests moments i no augmentar el preu de les escoles d’estiu. Aquest augment arriba fins al 43% per fill en el cas d’algunes families nombroses, segons ens han infromat, que passen de pagar 190 euros per infant al 2023 durant els dos menos d’estiu, a pagar-ne 272 euros per infant enguany.

Des del PSOE es considera que l’Ajuntament d’Eivissa, tot i no disposar ara mateix d’aquesta subvenció, i així com fa per a l’organització de revetlles i festes en les quals s’han gastat més de 2 milions d’euros en tan sols uns mesos, podria aportar, via romanents del pressupost, la quantitat necessària per afrontar aquesta despesa i així evitar que les famílies hagin d’assumir l’augment en el preu de les escoles que ha generat la seva incapacitat en la gestió d’aquest servei públic.

La segona mentida del PP a l’Ajuntament d’Eivissa és afirmar que les famílies monoparentals i nombroses tindran descomptes i que aquest fet millora la seva situació.
La realitat és que aquest tipus de famílies, amb una reconeguda dificultat per a conciliar la vida laboral i familiar, han vist com enguany l’equip del PP a l’Ajuntament d’Eivissa ha decidit eliminar el criteri de prioritat d’accés dels infants de famílies monoparentals i nombroses a les escoles d’estiu municipals.
Un criteri que s’havia aprovat en ple de l’Ajuntament i del que disposaven durant els anys anteriors, abocant-les ara a patir una situació de desprotecció.

Les irregularitats en la informació traslladada a les famílies, la manca de sensibilitat cap a les famílies més desprotegides i l’incompliment de la llei Lleure educatiu de 2022 del Govern balear, fan que des del PSOE es demani que l’alcalde d’Eivissa, Rafa Triguero, rectifiqui les bases de la convocatòria d’accés a les escoles municipals d’estiu de la ciutat d’Eivissa, que informin correctament a la ciutadania i que la regidora Sara Barbado es replantegi la seva situació a l’equip de govern.

Comments are closed