EL Grup municipal socialista de Santa Eulàlia des Riu demanarà al proper ple de l’ajuntament la retirada de l’obligatorietat del cens d’ADN caní.

Davant la situació que s’ha creat per l’entrada en vigor de l’ordenança de tinença, protecció i benestar animal del municipi de la qual es va aprovar una modificació el passat 26 de maig de 2022 pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, des del grup municipal socialista es demanarà al proper Ple la retirada de l’obligatorietat dels cens d’ADN caní. «És una mesura que s’ha pres sense el degut consens i sense tenir els mecanismes adients acordats per la seva bona efectivitat. Està creant un important conflicte i ni la mateixa regidoria té les coses clares, per tant, es a dia d’avui totalment inviable» ha denunciat el portaveu municipal socialista Vicent Torres «Benet».Aquest ordenança disposa a l’article 11 l’obligació d’identificar mitjançant una anàlisi d’ADN a tots els cans del municipi i constituir un cens municipal, la qual cosa suposa a més a més una duplicitat de cens, ja que estava ja establert un cens d’animals tal com van fent altres ajuntaments. Des del passat mes d’octubre, des del departament de Medi Ambient d’aquest ajuntament, s’elabora el corresponent cens d’ADN caní, tasca que fa una empresa externa a la qual es va adjudicar en data de 23 de setembre de 2022 un contracte per un import de 138.787,00 € i per un termini de quatre anys prorrogable un any. Curiosament, es tracta d’una empresa afí al Partit Popular dirigida per un exregidor de Xàtiva d’aquest partit que va haver de dimitir per adjudicar aquest servei a la seva pròpia empresa, ha denunciat el portaveu municipal.

A l’ordenança abans esmentada s’estableix que: «aquesta identificació es basarà en l’extracció d’una mostra d’ADN (sang, saliva, etc.) que determini la petjada genètica de l’animal (ADN). L’extracció haurà de ser duta a terme per un veterinari pertanyent a un col·legi de veterinaris prèviament convenient amb l’Ajuntament. En cas de no existir conveni vigent, el propietari podrà sol·licitar l’extracció d’ADN a qualsevol veterinari col·legiat i autoritzat per l’Ajuntament. La informació genètica recollida s’inclourà en la base de dades que compartiran el laboratori d’anàlisi, el veterinari autoritzat o concertat i l’Ajuntament. Una vegada associada la mostra al gos, el laboratori enviarà una xapa identificativa a l’Ajuntament, que estarà a la disposició de l’amo de l’animal. El cost dels honoraris del veterinari i altres gestions (xapes identificatives, etc.) pels serveis seran satisfets pels propietaris dels animals, excepte els propietaris de gossos guia.»
«Una vegada posada en marxa i per l’experiència demostrada a altres municipis on també s’ha implementat aquesta mateixa mesura, no sols s’ha pogut comprovar la seva poca efectivitat, sinó que a més a més i com tothom sap, en el cas de Santa Eulària des Riu, no compta amb el suport del col·lectiu de professionals veterinaris, la qual cosa provoca que les persones propietaris de cans no poden exercir les obligacions que estableix la mateixa ordenança. A tot això s’ha d’afegir el cost que suposa per les arques municipals i a la mateixa ciutadania la implementació d’aquesta mesura» ha declarat el portaveu socialista Vicent Torres «Benet».

No sols això, és una mesura que ha causat una important polèmica per les incerteses provocades per la mateixa regidoria de Medi Ambient, quan mitjançant un canal de comunicació de xarxes socials, incompleix la pròpia ordenança per informar que aquells cans que no van a la via pública no han de complir amb aquest requisit.Revisant els preceptes de l’ordenança de tinença, protecció i benestar animal i els plecs de prescripcions tècniques que varen servir per la contractació del dit servei, existeixen també importants controvèrsies, la qual cosa fa pensar amb la improvisació i manca de rigor amb la tramitació d’aquesta contractació.És per tot això que el grup municipal socialista demana modificar l’ordenança de tinença, protecció i benestar animal del municipi, en particular el que disposa el seu article 11, disposant que el Cens d’ADN caní sigui de caràcter voluntari per aquelles persones que vulguin incorporar les dades del seu ca al registre municipal d’ADN caní, establint incentius per impulsar la incorporació de dades a aquest cens com a mesura de protecció als animals de companyia.

Comments are closed