El grup PSOE al Consell Insular demana la convocatòria formal de la Junta de Portaveus

El grup PSOE del Consell Insular ha sol·licitat la convocatòria de la Junta de Portaveus, per tal que s’informi “de la situació respecte a mesures de seguretat i higiene, a l’afectació sobre els serveis que presta a la ciutadania i en general tots els seus àmbits competencials del Consell Insular, l’organització i protecció del personal de l’administració, la situació dels contractes públics en tramitació i en execució, tant d’obra com de serveis, i/o qualsevol altra qüestió que sigui d’interès amb relació al funcionament de la institució en la lluita contra la pandèmia”. Fins al moment, el govern de Vicent Marí només ha convocat una reunió no formal amb els altres grups, després que el grup PSOE demanàs més informació. La reunió telemàtica va tenir lloc divendres passat, 27 de març. Per part del PSOE consideram que la convocatòria de Junta de Portaveus ha de ser formal per donar més informació als grups de les mesures que es prenen a terme.

Leave a Reply