El grup PSOE celebra que el PP reconegui la necessitat de l’Oficina de Disciplina Urbanística del Consell Insular, després d’haver votat en contra de la seua creació en 2018

El grup PSOE del Consell Insular vol manifestar la seua satisfacció per la rectificació del PP i que ara reconegui la necessitat i la importància de l’Oficina de Disciplina Urbanística del Consell Insular, creada en 2018 per l’anterior govern progressista amb el vot en contra del Partit Popular.

Els expedients urbanístics oberts pel Consell Insular des del 2018, que segons ha explicat el conseller Mariano Juan ja arriben als 4 milions d’euros, són fruit de la posada en marxa d’aquesta en la legislatura anterior, gràcies a l’aprovació de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, que va atribuir als consells insulars la competència en disciplina urbanística en sòl rústic protegit.

Una llei que va rebre el vot en contra del Partit Popular, afirmant la portaveu parlamentària del PP: “Tampoc no compartim que la disciplina urbanística sigui competència dels consells insulars quan es tracta de sòl rústic protegit perquè aquesta és una competència clarament municipal i només des d’una visió paternalista i de desconfiança cap als municipis es justifica la regulació que ara fa la Llei d’urbanisme, per això mantenim les esmenes que postulen la supressió d’aquesta atribució competencial.”

Gràcies a la majoria progressista al Parlament Balear, la nova Llei es va aprovar el 5 de desembre de 2017 i va permetre el Consell Insular d’Eivissa la creació de l’Oficina de Disciplina Urbanística. En el Ple del Consell Insular de juny del 2018 es va aprovar una ampliació de plantilla de 32 places, entre les quals hi havia les necessàries per crear la nova Oficina de Disciplina Urbanística. En aquell ple, el PP va votar en contra de l’ampliació de la plantilla, al·legant que “s’inflava” el personal del Consell Insular.

Des del 2019, el conseller Mariano Juan gestiona unes competències i una Oficina de Disciplina Urbanística que el seu partit va rebutjar, i que si fos pel PP no existirien. Per tant, des del grup PSOE celebram la seua rectificació pública i que ara reconegui la importància i la necessitat que la disciplina urbanística en sòl rústic protegit sigui gestionat pel Consell Insular.

Comments are closed

El grup PSOE celebra que el PP reconegui la necessitat de l’Oficina de Disciplina Urbanística del Consell Insular, després d’haver votat en contra de la seua creació en 2018

El grup PSOE del Consell Insular vol manifestar la seua satisfacció per la rectificació del PP i que ara reconegui la necessitat i la importància de l’Oficina de Disciplina Urbanística del Consell Insular, creada en 2018 per l’anterior govern progressista amb el vot en contra del Partit Popular.

Els expedients urbanístics oberts pel Consell Insular des del 2018, que segons ha explicat el conseller Mariano Juan ja arriben als 4 milions d’euros, són fruit de la posada en marxa d’aquesta en la legislatura anterior, gràcies a l’aprovació de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, que va atribuir als consells insulars la competència en disciplina urbanística en sòl rústic protegit.

Una llei que va rebre el vot en contra del Partit Popular, afirmant la portaveu parlamentària del PP: “Tampoc no compartim que la disciplina urbanística sigui competència dels consells insulars quan es tracta de sòl rústic protegit perquè aquesta és una competència clarament municipal i només des d’una visió paternalista i de desconfiança cap als municipis es justifica la regulació que ara fa la Llei d’urbanisme, per això mantenim les esmenes que postulen la supressió d’aquesta atribució competencial.”

Gràcies a la majoria progressista al Parlament Balear, la nova Llei es va aprovar el 5 de desembre de 2017 i va permetre el Consell Insular d’Eivissa la creació de l’Oficina de Disciplina Urbanística. En el Ple del Consell Insular de juny del 2018 es va aprovar una ampliació de plantilla de 32 places, entre les quals hi havia les necessàries per crear la nova Oficina de Disciplina Urbanística. En aquell ple, el PP va votar en contra de l’ampliació de la plantilla, al·legant que “s’inflava” el personal del Consell Insular.

Des del 2019, el conseller Mariano Juan gestiona unes competències i una Oficina de Disciplina Urbanística que el seu partit va rebutjar, i que si fos pel PP no existirien. Per tant, des del grup PSOE celebram la seua rectificació pública i que ara reconegui la importància i la necessitat que la disciplina urbanística en sòl rústic protegit sigui gestionat pel Consell Insular.

Comments are closed