El grup PSOE de Santa Eulària denuncia que el pressupost 2021 deixa sense dotació econòmica l’increment de places de personal. Vicent ‘Benet’ critica que els comptes de l’ajuntament “no responen a les necessitats actuals del municipi, en uns moments molt difícils per la pandèmia.”

El grup PSOE de Santa Eulària des Riu ha votat en contra de la proposta de pressupost municipal per al 2021, ja que “no respon a les necessitats actuals del municipi, en uns moments molt difícils per la pandèmia.” El portaveu del PSOE, Vicent Torres ‘Benet’, ha criticat que els pressupostos “no tenen una veritable política social que contempli polítiques de funció pública adequades per a un municipi de 40.000 habitants i no tenen polítiques socials per una població que està sofrint una pandèmia sense precedents”. A més a més, la proposta de l’equip de govern “no contempla veritables mesures per a la tan necessària reactivació econòmica que necessita el municipi”.

Vicent ‘Benet’ ha dit que “no pot ser que d’un pressupost global de més 43 milions d’euros, només es destini una partida que no arribi al milió d’euros (969.360,34 €) per als col·lectius amb més necessitats”. Com ha dit, “això no són veritables polítiques socials”.

El portaveu del PSOE ha advertit que “no només estam davant d’una greu crisi sanitària, sinó també davant d’una greu crisi econòmica i social, sense precedents. Crisi que afecta de ple a la principal indústria que sustenta l’economia d’aquest municipi, que és el turisme, i per tant aquí és aquest ajuntament hauria de fer un esforç més gros per ajudar a tots aquells col·lectius que estan sofrint en primera persona i per reactivar l’economia del municipi al més aviat possible.”

El portaveu del grup PSOE s’ha mostrat especialment crític amb els “enganys” de l’equip de govern de Santa Eulària respecte al capítol de personal, que continua, un any més, sense dotació econòmica per a la creació de noves places: “En el pressupost 2020 es va aprovar una despesa de capítol I amb un total de 34 places sense estar dotades pressupostàriament. Per al 2021, arribam a un total de 52 places sense dotar. “És a dir, tenim un total de 18 places més sense dotar”, ha criticat ‘Benet’, qui ha preguntat a l’equip de govern de Carmen Ferrer “on és la incorporació anunciada?” Es tracta de “places importants, com són un arquitecte, TACs, tècnic de joventut, subinspector de policia… sense dotar pressupostàriament”, ha criticat.

Vicent ‘Benet’ també ha manifestat que “el personal és el motor que mou la corporació i es mereix la màxima atenció”. Les polítiques en matèria de personal “han de ser prioritàries i aquí les trobem a faltar”. El grup PSOE seguirà reclamant la corresponent RLT, que es posi en marxa la corresponent carrera professional dels treballadors i de les treballadores de l’ajuntament, i un conveni que contempli equiparacions salarials dins del marc legal establert, així com un pla d’igualtat d’oportunitats, tal com estableix la normativa vigent, ha explicat.

El grup PSOE critica que l’equip de govern de Santa Eulària confia en la incorporació dels romanents, respecte a les inversions a realitzar en 2021. No obstant això, “el compte anual no serà aprovat fins, almenys, el març de 2021, i, per tant, el dia d’avui no poden comptar amb aquesta partida a efectes d’equilibri pressupostari.” El portaveu socialista ha manifestat que “ens preocupa molt aquest optimisme en la previsió d’ingressos”.

Vicent ‘Benet’ ha insistit que “des del nostre grup apostam perquè l’obra pública sigui motor que reactivi l’economia”, però el capítol d’inversions “s’incrementa només en un 2,01 per cent”. En el pressupost no hi ha “cap projecte d’escoleta pública, cap projecte de centre de dia, cap projecte on realment es vegin intencions clares de reactivació”. Com ha insistit el portaveu del PSOE, Santa Eulària té una població de quasi 40.000 habitants i són moltes les necessitats que no recullen aquests pressupostos”. 

Comments are closed