El grup PSOE de Santa Eulària exigeix la retirada del projecte de mega passarel·la de Cala Nova pel seu impacte paisatgístic i mediambiental i perquè s’ha fet sense comptar amb els vesins afectats

El grup PSOE de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu exigeix la retirada del projecte de mega passarel·la de Cala Nova pel seu impacte paisatgístic i mediambiental i perquè s’ha fet sense comptar amb els vesins afectats, als quals no se’ls ha consultat a pesar que afecta propietats privades. Es tracta d’un projecte que suposaria un abús i una agressió sobre aquest paratge natural, que només serviria per massificar la platja en benefici de determinats establiments d’oci de la zona.

El projecte presentat per l’ajuntament, amb un cost de 163.000 euros, preveu una estructura de dos metres d’alçada en algun tram i una llargària que implicaria un greu impacte visual sobre la costa d’una de les platges millor conservades del municipi. La seua construcció afectaria unes zones boscoses i dunars de gran valor ambiental. A més a més, s’ha de tenir en compte l’important cost de manteniment de tota l’estructura i la brutor que es generarà de plàstics, burilles, etc., pel pas de la gent, a part del consegüent perill d’incendi per la proximitat a zona boscosa.

El grup PSOE considera que el projecte no només és un abús i una agressió mediambiental, sinó que suposa un malbaratament de fons públics innecessaris, ja que hi ha altres solucions per millorar la comunicació a peu entre els dos extrems de Cala Nova amb menys impacte. El grup Socialista considera que es podria arreglar l’actual sender i només faria falta un petit tram de passarel·la de fusta a peu pla, similar al que hi ha a la platja de Talamanca, per creuar per darrere del quiosc d’obra que hi ha enmig de la platja.

L’equip de govern de Carmen Ferrer ha projectat la mega estructura de fusta de Cala Nova per fora de la delimitació del domini públic marítim-terrestre per evitar haver de demanar l’autorització de la Demarcació de Costes. Així, l’ajuntament ha optat per treure la passarel·la de l’àmbit de Costes i entrar en terrenys privats, amb l’excusa que es tracta d’una zona de servitud de pas, cosa que és falsa i que obligaria a expropiar els terrenys per on discorre.

A més a més, el projecte s’ha redactat sense ni tan sols consultar-ho amb els propietaris dels terrenys afectats. Ni l’alcaldessa, Carmen Ferrer, ni cap dels seus regidors no va parlar amb els propietaris de la zona afectada per mostrar-los el projecte, a pesar que l’ajuntament hauria d’expropiar-los per poder-lo executar. L’ajuntament està actuant amb un menyspreu total cap a aquestes persones i enganyant-los sobre l’abast del projecte, dient que no afectarà les seues propietats, cosa que és absolutament falsa.

Comments are closed