El grup PSOE del Consell Insular exigeix a Vicent Marí que executi els fons estatutaris abans que finalitzi l’última pròrroga

El grup PSOE del Consell Insular exigeix a Vicent Marí que executi els fons estatutaris abans que finalitzi l’última pròrroga atorgada pel Govern de l’Estat (6 de gener del 2021 per a la contractació de les obres i 8 d’abril per a la justificació de despeses). Marí és l’únic responsable de posar en perill els 4 milions d’euros pendents d’executar dels fons estatutaris per la nefasta gestió i paràlisi dels projectes. En més d’un any del seu govern, la paràlisi ha estat absoluta: en tot aquest temps, el Consell Insular s’ha limitat a demanar una nova pròrroga del conveni fins al 2023, en comptes de continuar amb l’execució dels projectes amb la finalitat d’assegurar el seu finançament.

L’actual equip de govern del Consell Insular ha paralitzat les actuacions previstes en el conveni, deixant que s’esgotin els terminis que marcava. Justament en el moment actual, quan són més necessàries que mai actuacions de recuperació ambiental i millora turística, per fer front a la crisi provocada per la Covid-19, ens trobam amb un Consell Insular que paralitza projectes i posa en perill el seu finançament.

Es tracta de les següents inversions:

Senders turístics de ses Salines (1.800.000 euros)
A pesar de disposar des de novembre de 2019 l’autorització de la Demarcació de Costes per executar les obres, el Consell Insular ha deixat el projecte en suspens. Es preveia una execució de deu mesos, de manera que les obres podrien estar ja pràcticament finalitzades i, per tant, es podien justificar dins del termini previst pel conveni. Si el Consell les inicia de forma immediata, encara és a temps de la seua execució.

Recuperació de ses Feixes i platja de Talamanca (1.180.000 euros)
El Consell Insular de Vicent Marí ha estat incapaç de proposar un sol projecte d’actuació en més d’un any de govern, després que la construcció d’un centre d’interpretació quedàs descartada a finals de l’anterior legislatura pels canvis en la normativa urbanística i mediambiental.

Construcció observatori turístic al Parc de Sa Coma (1.000.000 d’euros)
El Consell Insular de Vicent Marí va demanar l’eliminació d’aquest projecte i la redistribució de les quantitats econòmiques en els projectes de millora del Recinte Firal i de l’Hipòdrom de Sant Rafel, en comptes de continuar la seua execució.

La resta de projectes del fons estatutaris, per un total de 5 milions d’euros, es varen acabar d’executar durant la passada legislatura progressista. Durant la presidència del socialista Vicent Torres es varen finalitzar les obres de reforma del Centre Sociocultural Cas Serres (1.000.000 d’euros), i es varen redactar, adjudicar i executar els projectes de senders turístics de Labritja (400.000 euros), reforma del Recinte Firal d’Eivissa (570.000 euros) i reforma de l’Hipòdrom de Sant Rafel (800.000 euros).

En l’últim any de la legislatura 2007-2011, quan es va firmar el conveni de fons estatutaris, es va realitzar una primera actuació de recuperació dels canals de ses Feixes, per uns 500.000 euros i es va iniciar el centre de formació agroambiental de Can Marines (1.700.000 euros).

Comments are closed