El grup PSOE del Consell Insular exigeix una rectificació pública als consellers del PP que han demanat a l’Ajuntament de Sant Josep que prevariqui

El grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa ha exigit una rectificació pública als consellers que han demanat a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia que prevariqui. En el Ple celebrat avui, l’anterior president i portaveu del PSOE, Vicent Torres, ha criticat que “consellers d’aquest govern del Consell Insular, i entre ells el conseller de Territori, qui hauria de ser garant de la legalitat urbanística en aquesta illa, ha firmat un document que demana a un ajuntament d’aquesta illa que prevariqui, que concedeixi una llicència il·legal, i que aquest mateix Consell Insular ha dit que no es pot concedir”.

“És molt més que una falta de respecte, és un fet molt greu, que inhabilita a aquest conseller de Territori a seguir exercint la seua responsabilitat”, ha manifestat Vicent Torres davant del Ple.

El grup PSOE ha exigit “una rectificació pública per part d’aquest i de la resta de consellers”, ja que “instar, amb la seua firma, a un ajuntament a què prevariqui, a què incompleixi la llei, és absolutament inacceptable”. “Rectifiqui públicament, o deixi el càrrec de conseller de Territori”, ha dit el portaveu del PSOE.

Vicent Torres ha remarcat que “les famílies del Don Pepe necessiten i mereixen tot es suport, també d’aquest Consell, que n’ha donat més ben poc”. “Però no es mereix polítics que es posen a fer-se fotos, amb rialles, firmant un escrit que demana a un ajuntament de incompleixi la llei”.
PP i Cs, en contra de la regulació dels preus de l’habitatgeEl portaveu del PSOE ha defensat en el Ple una proposta socialista en favor de la nova llei estatal d’habitatge, per donar “suport a la proposta d’aprovació d’una llei que inclogui mesures per a l’ampliació del parc públic d’habitatge, de regulació dels preus del lloguer en zones tensades i d’incentius fiscals als propietaris que lloguen”.

El grup PSOE remarca que “en un territori com Eivissa, és molt necessària una legislació estatal en favor de l’accés a l’habitatge”. Una llei que “reforci i ampliï les mesures que ja s’estan prenent en l’àmbit autonòmic per part del Govern Balear”, ja que l’accés a un habitatge “s’ha convertit en una autèntica quimera en els últims anys, amb uns preus disparats, tant de venda com de lloguer, que obliga les famílies, persones treballadores, jubilades o jóvens a fer equilibris per arribar a final de mes”.

A pesar de la importància de “donar suport des d’Eivissa a la tramitació de la llei”, la proposta ha quedat rebutjada pels vots en contra del PP i Ciutadans.

Aprovada la moció del PSOE per la igualtat en l’esport
El Ple del Consell Insular sí que ha aprovat la moció del PSOE per la igualtat en l’esport. El conseller socialista Víctor Torres ha explicat que per combatre la desigualtat en l’àmbit de l’esport “fa falta canviar aquells estereotips i discriminacions que la mateixa societat ha anat interioritzant i normalitzant”. Com ha dit el conseller del PSOE, “pel seu potencial educatiu i mediàtic, hem de fer servir l’esport i l’activitat física en general com motor del canvi social que contribueixi a promoure la igualtat entre dones i homes”.

Víctor Torres ha recriminat la falta de polítiques d’igualtat en l’esport per part del Consell Insular, amb diferents exemples, com l’absència de dones esportistes en la presentació del calendari esportiu a Fitur o en la presentació, aquesta mateixa setmana, d’una destacada prova esportiva, que compta amb el patrocini del Consell Insular, amb la presència de destacats esportistes tots homes. “No estam fent la nostra feina en favor de la igualtat”, ha criticat Víctor Torres, qui també ha recordat l’eliminació de la direcció insular d’Igualtat en l’inici de la legislatura per part del PP i Cs just després d’assumir la competència.

L’acord aprovat, a proposta del PSOE, estableix que el Consell Insular d’Eivissa “garantirà la igualtat entre homes i dones com a principi rector en la gestió del Departament d’Esports, així com en qualsevol mena de format organitzat pel mateix o en qualsevol subvenció o col·laboració puntual en esdeveniments”. També estableix que “els organitzadors d’esdeveniments esportius en els quals la corporació insular col·labori de forma puntual o subvencioni hauran de comprometre’s a garantir la igualtat de gènere” i a “reflectir en qualsevol mena de comunicació una imatge positiva de les dones en l’esport, diversificada, exempta d’estereotips de gènere i com a models d’èxit personal, professional i social”.

PP i Cs voten en contra de sumar-se al Pla de conciliació de les Illes Balears
La consellera Silvia Limones ha defensat la proposta que el Consell d’Eivissa s’adhereixi al Pla de Conciliació i Corresponsabilitat 2021-24 de les Illes Balears, “assumint els compromisos necessaris per poder-lo fer realitat a l’illa d’Eivissa i així aconseguir avançar en polítiques d’igualtat, conciliació i corresponsabilitat”. També ha proposat “instar l’equip de govern, i especialment la consellera responsable d’afers socials, a establir mesures i coordinar accions i polítiques dels diferents municipis de l’illa d’Eivissa per avançar en la implantació dels agents de corresponsabilitat a tots els municipis i fer realitat una veritable política de conciliació”.

Com ha recordat Silvia Limones, en setembre es va signar, amb el consens de la majoria dels agents socials i administracions, el Primer Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears, un pla que pretén “posar fil a l’agulla i començar de forma decidida a posar solució a un problema existent en la nostra societat i que, amb motiu de la pandèmia i el confinament imposat per la crisi sanitària, es va fer més palès que mai, la conciliació de la vida familiar i laboral”.

El pla compta amb més de 115 mesures per pal·liar aquest problema i un pressupost més que considerable de 157 milions d’euros. Però a pesar d’això, PP i Ciutadans hi han votat en contra, pel que la moció ha quedat desestimada.

Comments are closed