El grup PSOE demana al Consell d’Eivissa que es posicioni en favor d’exceptuar l’illa de la utilització del tacògraf en el transport per carretera

El grup PSOE demana al Consell d’Eivissa que es posicioni en favor d’exceptuar l’illa del control de descans i utilització del tacògraf en el transport per carretera, en el nou projecte de decret llei que prepara el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Altres entitats i administracions com el mateix Govern de les Illes Balears, a través del conseller d’Habitatge i Mobilitat, Josep Marí Ribas, la PIMEEF o el Consell Insular de Menorca, ja han fet arribar aquesta petició al ministeri respecte a Eivissa i a Menorca.

La normativa europea permet estendre l’exempció del compliment del control de descans i ús de tacògraf a “vehicles que circulin exclusivament en illes la superfície de les quals no superi els 2.300 quilòmetres quadrats i que no estiguin unides a la resta del territori nacional per cap pont, gual o túnel obert als vehicles de motor”.

El grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa entén que la dimensió i singularitat del transport per carretera a l’illa d’Eivissa (que té 571 quilòmetres quadrats) no fa necessària la subjecció del mateix a les normes de temps de descans i tacògraf que preveu el projecte de dret llei.

En el pròxim Ple del Consell Insular, el grup PSOE defensarà l’aprovació d’una moció per demanar al ministeri “exceptuar l’illa d’Eivissa de les mesures de control sobre el temps de conducció, les pauses i els períodes de descans per als conductors dedicats al transport per carretera de mercaderies i viatgers, en el projecte de Reial decret que modifica el decret 640/2007 de 18 de maig sobre temps de conducció i descans i ús del tacògraf en el transport per carretera, atesa la dimensió territorial de l’illa i d’acord amb allò que estableix la normativa europea”.

El grup PSOE considera que la regulació d’aquesta matèria s’hauria de fer d’acord amb les peculiaritats insulars i allò que estableix la normativa europea, recollint així les peticions fetes des del sector de transport, que entén que l’aplicació d’aquesta mesura és excessiva i provoca notables perjudicis econòmics al sector del transport, obligant el transportista a respectar jornades de descans que, en una illa amb trajectes excessivament curts, no té a penes sentit.

Comments are closed