foto edifici Consell Insular

El grup PSOE demana al Consell Insular l’elaboració d’un reglament de guarderies de l’illa d’Eivissa

foto edifici Consell Insular

El grup PSOE demana al Consell Insular l’elaboració, en un termini de tres mesos, d’un reglament de centres d’atenció infantil de l’illa d’Eivissa. En una moció que es presentarà al pròxim Ple, el grup socialista insta l’equip de govern a reglamentar el funcionament dels centres infantils o guarderies que realitzen una funció de caràcter assistencial i que faciliten la conciliació familiar, per tal d’establir uns requisits mínims i assegurar la qualitat de servei.

La consellera socialista, Silvia Limones, explica que al Consell d’Eivissa, “fent ús de la seva potestat reglamentària, li correspon posar fil a l’agulla” i, dins de les competències pròpies de cura i atenció al menor, ha d’aprovar d’aquesta reglamentació “necessària per poder assegurar unes condicions òptimes d’atenció i benestar a tots aquells infants que són atesos i ateses en aquests centres infantils”.

Silvia Limones ha informat que el Consell Menorca ja ha aprovat el reglament de centres d’atenció infantil per a infants 0-3, que estableix les condicions mínimes per a l’obertura i el funcionament dels centres que acullen regularment infants de sis mesos a tres anys i que no requereixen autorització per part de l’administració educativa.

Igualment al Consell de Mallorca s’està en fase d’al·legacions per a l’aprovació definitiva d’aquest reglament, que estableix els requisits mínims que han de complir tots els centres infantils i així assegurar una atenció adient i en condicions òptimes de tots aquells infants.

El grup PSOE demana que el reglament de centres d’atenció infantil es consensuï en el si del Consell d’Alcaldes i que reculli les necessitats i característiques pròpies de cada municipi, assegurant una atenció de qualitat i amb uns estàndards i espais a complir.

Finalment, el grup PSOE demana a l’equip de govern que treballa per la implantació de l’educació infantil 0-3 com una etapa educativa i facilitar els suports necessaris perquè s’augmenti l’oferta pública d’escoletes a tots els municipis de l’illa.

Comments are closed