El grup PSOE demana explicacions a l’Ajuntament de Santa Eulària pel retard en l’obtenció d’un solar per a la nova depuradora

El grup municipal del PSOE demanarà explicacions a l’equip de govern de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu pel retard en l’obtenció d’un solar per a la construcció d’una nova estació depuradora d’aigües residuals, ja que no consta cap reunió de la Comissió de Territori per tractar aquest assumpte. En juliol del 2018, el ple de l’ajuntament va aprovar per unanimitat de tots els grups, a iniciativa del PSOE, el compromís d’iniciar el procediment per buscar els terrenys: “Encomanar a la Comissió de Territori que realitzi un estudi de càrrega de la depuradora per determinar les necessitats i formes de depuració”, i “una vegada disposi del resultat d’aquest estudi i disposi dels terrenys adequats per a la construcció d’una nova planta depuradora per aquest municipi, acorda comunicar a l’Administració competent perquè procedeixi a la seua construcció”.

 

“Més de dos anys després, no ens consta cap actuació en aquest aspecte”, ha advertit el portaveu del grup municipal Socialista, Vicent Torres ‘Benet’. En el pròxim ple de l’ajuntament, el PSOE demanarà “explicacions a l’equip de govern sobre les gestions realitzades i el grau de compliment del compromís aprovat en 2018”.

 

Vicent ‘Benet’ alerta que “són cada dia més les llicències d’obres que s’atorguen per a nous grups d’habitatge o anuncis de noves promocions, com és el recent cas d’una nova promoció al centre de Santa Eulària de 100 apartaments, el que implica una major càrrega d’aigües fecals que aniran a l’actual depuradora”. L’estació de Santa Eulària “té una limitada capacitat de creixement, com han advertit els informes de la Comissió de Medi Ambient en relació amb la modificació de les Normes Subsidiàries que pretén aprovar l’ajuntament, i que justament encara no ha estat aprovada per aquesta falta de capacitat de l’actual depuradora”, recorda ‘Benet’.

El grup PSOE demanarà a l’equip de govern que expliqui al Ple “en quina situació es troba l’estudi de càrrega que tenia encomanat la Comissió de Territori, sobre les necessitats i modalitats de depuració de Santa Eulària” i que detalli “quines actuacions s’han dut a terme des de juliol de 2018 amb relació al seu compromís de buscar una ubicació per una nova depuradora al municipi”.

Comments are closed