El grup PSOE denuncia les irregularitats de l’acord del Consell Insular amb la plataforma Airbnb

El grup PSOE ha denunciat avui les irregularitats del “Memoràndum d’enteniment” firmat entre el Consell Insular i l’empresa Airbnb Ireland UC el passat 27 de novembre. Es tracta d’un acord realitzat “al marge del procediment administratiu” i que “compromet al Consell Insular a actuacions que podrien ser irregulars”, segons ha denunciat avui públicament l’anterior president i portaveu del PSOE, Vicent Torres.

El grup Socialista ha registrat la petició d’informe jurídic del Consell Insular sobre el document, per aclarir la validesa legal de l’acord firmat pel conseller del PP Mariano Juan i la plataforma. Segons Vicent Torres, el compromís del Consell, recollit en el document, de comunicar a Airbnb, amb seu a Irlanda, dades dels infractors “suposa un greu incompliment de la protecció de dades que provocarà tot el contrari del que es vol evitar”. “S’acabaran anul·lant sancions a pisos turístics perquè s’haurà vulnerat la protecció de les dades dels infractors. El Consell d’Eivissa no pot donar dades personals a una tercera empresa, que té fins lucratius, i a damunt que està en un altre país”, ha explicat.

“Exigim al conseller la retirada immediata d’aquest document”, ha advertit Vicent Torres, explicant que l’acord entre el Consell i Airbnb suposa una “greu irresponsabilitat del conseller Mariano Juan i de la directora insular (Naihara Cardona), que és qui pareix que està darrere de la negociació amb Airbnb”.

El grup PSOE també critica que “el document en cap lloc menciona un compromís d’Airbnb a complir la normativa turística”, en particular l’article 105 g) de la Llei 8/2012, de turisme de les Illes Balears, tampoc fa “cap referència a l’obligació d’indicar en els seus anuncis el número de registre de l’activitat turística” i, fins i tot, “eximeix a la plataforma de la seua responsabilitat en el compliment de la Llei”.

Respecte del punt de l’acord que tracta la possible retirada d’anuncis que tenguin una resolució de sanció ferma per part del Consell Insular, Vicent Torres critica que “Airbnb ho farà després de verificar si l’anunci compleix o no les condicions de la mateixa plataforma, no si incompleix la llei turística”. “No es compromet a fer-ho directament, només es compromet a estudiar i decidir si ho farà o no”.

Vicent Torres també ha explicat que “ara mateix, si feim una cerca per aquest cap de setmana del 6 i 7 de febrer tenim una oferta d’uns 300 apartaments i altre tipus d’allotjament, com caravanes, per venir a Eivissa, i això que tenim l’illa tancada i no poden venir turistes. Dos mesos després de firmar el conveni, ja veis quin resultat està donant”.

Davant d’aquesta situació, el portaveu del PSOE ha instat Mariano Juan a què “no demori més la investigació, persecució i sanció de les plataformes d’Internet que incompleixen la Llei Turística, promocionant pisos i tota classe d’allotjaments turístics irregulars”.

Conveni de l’Ajuntament de Barcelona
El conseller Víctor Torres s’ha referit al conveni firmat en 2018 per l’Ajuntament de Barcelona i Airbnb, que el Consell Insular citava com a exemple que ha seguit Eivissa. Segons Torres, el de Barcelona “no té absolutament res a veure” amb el que ha firmat el Consell d’Eivissa. Segons ha dit, el de Barcelona “és un conveni aprovat per la junta de govern local, mentre que el del Consell d’Eivissa s’ha signat al marge de tot tràmit administratiu”.

“Però és més -ha explicat Víctor Torres-, ni tan sols té res a veure el seu contingut. A Barcelona, és Airbnb qui cedeix totes les seues dades a l’ajuntament. Aquí és a l’inrevés, és el Consell qui cedirà a la plataforma les dades personals d’infractors, incomplint clarament les lleis de protecció de dades”.

El conseller socialista també ha criticat que “fins ara el departament d’Intrusisme del Consell Insular no ha obert un sol expedient a cap plataforma d’internet”, després d’arxivar l’expedient a Airbnb per un defecte de forma. “El fet que una plataforma sobre la qual recau una acta de proposta de sanció, signi un conveni amb el Consell i digui que “seran bons amics”, ens sona més a una operació de rentada d’imatge i màrqueting de la plataforma i ‘autobombo’ del senyor Mariano Juan i la senyora Naihara Cardona, que un ‘acord històric’ per lluitar contra el lloguer il·legal de pisos”, ha afirmat Víctor Torres.

Comments are closed