El grup PSOE denuncia l’incompliment a Santa Eulària de l’obligació d’exhibir els cartells informatius de les obres de construcció

El grup municipal Socialista de Santa Eulària des Riu denuncia la permissivitat de l’ajuntament amb els promotors respecte a l’incompliment de la informació relativa a les obres de construcció que estan en marxa al municipi. “Hi ha moltes obres al municipi de Santa Eulària que no mostren el cartell amb la informació identificativa, una obligació que no es fa complir per part de l’equip de l’alcaldessa, Carmen Ferrer”, denuncia el portaveu municipal socialista, Vicent Torres ‘Benet’.

Tal com disposa l’article 157 de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, “serà obligatòria l’exhibició al lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de l’actuació, la identificació de la persona promotora i qualsevol altra dada que es fixi de manera reglamentària o al pla general. Si l’acte no estigués subjecte a llicència, s’exhibirà una còpia de la comunicació prèvia. La informació continguda al cartell informatiu o de la còpia de la comunicació prèvia s’haurà de poder llegir clarament durant el temps que duri l’execució de l’actuació”.

El grup PSOE denuncia la “falta total de transparència” i la “permissivitat” de l’ajuntament. Vicent ‘Benet’ pregunta “per quin motiu no es controla més per part de l’ajuntament, deixant que es facin obres de construcció sense que es pugui saber quines són les persones o empreses promotores”.

En diverses ocasions, el grup municipal Socialista ha denunciat aquestos fets i, fins i tot, s’ha facilitat a la regidora d’Urbanisme, Cristina Tur, informació sobre construccions sense cartell identificatiu. No obstant això, en el dia d’avui continua sense fer-se complir l’obligació d’identificar la llicència i promotors de les obres, com ha pogut comprovar el grup Socialista (imatges adjuntes).

“Disposar dels preceptius cartells informatius a qualsevol obra de construcció no suposa únicament fer complir una normativa vigent, sinó que facilita que qualsevol vesí o vesina del municipi pugui exercir els seus drets, en el cas que es vegin afectats per l’actuació que s’estigui fent”, aclareix

Vicent ‘Benet’ recorda que els i les socialistes de Santa Eulària han denunciat des de fa molt de temps l'”urbanisme a la carta” que es fa a aquest municipi, amb unes Normes Subsidiàries (NS) que “permeten que es puguin produir casos com el que vàrem veure recentment a Jesús, amb l’autorització d’un projecte d’una megamansió sense precedents”. El grup PSOE exigeix “rigorositat i transparència a l’hora de fer complir la normativa vigent en matèria d’urbanisme”, i en particular aquesta referent a la informació relativa a les obres que s’inicien dins l’àmbit territorial del municipi.

Comments are closed