El grup PSOE denuncia que l’alcaldessa de Santa Eulària incompleix reiteradament la normativa de transparència i d’accés a la informació, negant-se a informar a l’oposició sobre els contractes milionaris de l’ajuntament

El grup PSOE denuncia que l’alcaldessa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, incompleix reiteradament la normativa de transparència i d’accés a la informació, negant-se a donar resposta a diferents sol·licituds i escrits que presenta l’oposició. El grup PSOE denuncia públicament que està esperant des de fa molt de temps accés als expedients relatius als contractes d’unes determinades empreses que han facturat quantitats milionàries a l’ajuntament durant els exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019.

“Els regidors i regidores dels grups de l’oposició tenim el dret a accedir a tota la informació administrativa per tal de fer correctament la nostra feina”, reclama el portaveu socialista, Vicent Torres ‘Benet’. Tots aquests retards “són habituals i freqüents, la qual cosa suposa una manca de respecte per part de l’alcaldessa i del seu equip cap a la resta dels grups municipals, que també són part de la corporació i que representant un important nombre de persones del municipi”, ha ressaltat ‘Benet’.

El portaveu socialista critica que tampoc s’ha facilitat còpia dels contractes de gestió del Centre Cultural de Jesús i del Teatre Espanya, sol·licitud que porta als calaixos del departament de Cultura des del passat 13 de gener.

El grup recalca que va ser en un ple de l’any 2018, en concret el 27 de setembre, en el qual durant el debat d’una moció del grup socialista amb relació a la gestió dels centres culturals de Jesús, es Puig d’en Valls i el Teatre Espanya de Santa Eulària, la llavors regidora de Cultura, Ana Costa, va assenyalar que el contracte anterior estava “caducat” i que “s’estava estudiant la possibilitat d’una gestió directa, però que no resultava fàcil”. El dia d’avui no sabem quins contractes i per quin procediment s’han adjudicat o si segueix caducat.

Vicent Torres “Benet” també denuncia la falta de transparència amb relació a la gestió de personal, amb falta de resposta a una sol·licitud registrada el passat 12 de gener relativa al nombre de nomenaments de personal tan laboral com funcionari efectuats durant el segon semestre de l’any 2020. “No entenem per què no es dóna resposta a aquest escrit, quan en haver un nou nomenament automàticament s’hauria de comunicar a la junta de personal.

Vicent ‘Benet’ titlla de “cinisme” que al passat ple de dia 25 de febrer s’aprovàs per unanimitat de tots els grups municipals l’adhesió al Codi ètic de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), quan no es compleixen els terminis ni és dona resposta a sol·licituds que formula el principal grup de l’oposició. En aquest codi de bon govern s’estableix el “principi de transparència en la gestió dels assumptes públics: relatiu a la rendició de comptes de la gestió realitzada, el que requereix un elevat nivell d’accessibilitat al mateix i assegura el dret de la ciutadania a la informació”.

Des del grup municipal socialista es qüestiona “de què servirà adherir-se a un Codi Ètic si després no es donarà compliment a les seves recomanacions a la vista de les actuacions fins al dia d’avui”. Tot apunta que “serà un nou engany a la ciutadania per part de l’alcaldessa, Carmen Ferrer, producte de la improvisació cada cop més agreujada per part de l’equip de govern, que actua en funció dels titulars de premsa i no per tenir un projecte de govern clar”.

‘Benet’, tal com ja va indicar al Ple, diu que “tenim dubtes que es compleixin les mesures per a la millora de la gestió i la qualitat de la democràcia local”, entre les quals es troba la creació de comissions de control de la contractació pública, la creació de mecanismes per a possibilitar la participació de la ciutadania, facilitar el treball de tots els grups polítics, garantir la pluralitat dels mitjans locals d’informació i afavorir el diàleg amb els sectors socials.

Finalment, el portaveu també denuncia “la falta total voluntat de l’alcaldessa per desenvolupar aquestes qüestions, ja que no ha reunit el grup de treball per elaborar el corresponent reglament d’organització i funcionament de l’Ajuntament de Santa Eulària”, tal com es va acordar en el Ple de la corporació, “ni tampoc s’ha presentat en la data d’avui una proposta de reglament després de quasi dos anys de govern”.

Comments are closed