El grup PSOE denuncia que Vicent Marí ha falsejat informes per pagar factures irregulars a la TEF, com va fer amb el vídeo “La vida islados”

El grup PSOE ha denunciat avui que Vicent Marí ha falsejat informes per pagar factures irregulars a la TEF, seguint el mateix mètode que en el cas del vídeo “La vida islados”, que va motivar la querella de la Fiscalia Anticorrupció. En el ple del Consell Insular celebrat avui, l’equip de govern ha aprovat el pagament de més de 20.000 euros de factures pel programa ‘Terra Salada’ de la TEF a pesar de l’informe negatiu de la Intervenció General, qui ha alertat que “a més de l’omissió del tràmit de fiscalització, s’han detectat infraccions de l’ordenament jurídic que qualifiquen l’acte com a nul” i que “es produeix la contractació dels serveis que són objecte d’aquest informe prescindint total i absolutament del procediment legalment establert a la legislació de contractes vigent, per la qual cosa procediria declarar la nul·litat del procediment de conformitat.”

Segons ha revelat l’anterior president i portaveu del PSOE, Vicent Torres, la proposta per pagar les factures, firmada pel mateix Vicent Marí, justifica la contractació del programa perquè “en el context” de l’estat d’alarma per la Covid-19 “el Consell Insular d’Eivissa va crear un programa especial (amb el títol Terra Salada) per donar suport al sector primari de l’illa d’Eivissa, en una situació de crisi on era més necessari que mai l’impuls al sector.”

“Tot això és fals”, ha denunciat Vicent Torres, ja que “el programa ‘Terra Salada’ ja estava encarregat abans que començàs la Covid”. El portaveu del PSOE ha mostrat el document de pressupost de la TEF, que està datat el 5 de gener de 2020, quan “no hi havia ni Covid, ni Estat d’Alarma, ni res de tot això”.

“És rotundament fals que es Consell Insular creàs es programa ‘Terra Salada’ “per donar suport al sector primari de l’illa d’Eivissa, en una situació de crisi on era més necessari que mai l’impuls al sector”, com diu la seua justificació”. “El programa estava aparaulat, sense contracte, sense fiscalització prèvia, molt abans de la Covid”, ha dit. “Han volgut enganyar a la Intervenció General, han volgut enganyar a aquest Ple, i han volgut enganyar, una vegada més, a tota la ciutadania”.

El portaveu del PSOE lamenta que “varen utilitzar la Covid, l’Estat d’Alarma, per regar de sous als seus”.”Varen utilitzar una desgràcia, com va ser l’Estat d’Alarma de la Covid, per fer contractes amb els seus amics”. “Ens pareix el més trist que hem vist mai en aquest Consell Insular”, ha lamentat Vicent Torres, qui ha avisat que “políticament, no deixarem de denunciar-ho i de criticar-ho” i que “penalment, no ens toca a naltros jutjar-ho, ja donarà vostè les explicacions quan li demanin”.

“La situació és molt greu”, ha dit, ja que “són contractes irregulars” i “perquè, una vegada més, arriben factures per inflar de sous els seus amics”.

“Milers d’euros d’aquest Consell Insular, i també dels seus ajuntaments perquè cada dia allisin l’esquena al president d’aquest Consell Insular i als seus alcaldes”, “perquè li facin propaganda als seus, cada dia” i “per fer sa feina bruta al Partit Popular, per atacar diàriament al Partit Socialista, amb campanyes de mentides, manipulacions i tota classe de porqueria”. “Sous públics a la TEF de manera irregular, totalment irregular, com varen fer amb ‘La Vida Islados'”.

PP i Cs, en contra de la proposta Socialista d’ampliar a tot el 2023 la gratuïtat del transport públic

Els grups del PP i Cs del Consell Insular han votat en contra de la moció del PSOE en favor d’ampliar a tot el 2023 les actuals bonificacions del transport públic. La proposta demanava “incloure en el pròxim pressupost una despesa suficient per a la bonificació del 100% del preu de les targetes T-General i T-Plata per a la seua aplicació durant tot l’exercici 2023”.

El conseller del PSOE Víctor Torres ha lamentat el rebuig de l’equip de govern de Vicent Marí a la proposta, criticant que “vostès ni assumeixen la competència ni assumeixen la responsabilitat de la situació del transport públic de la nostra illa”.

“Vostès no creuen en el transport públic, ho veuen com una despesa i no com una inversió”, ha dit, criticant que “no volen assumir competències perquè diuen que estan mal dotades i les que tenen tampoc les volen assumir si no se les financen d’altres”. Víctor Torres també ha recordat el lamentable estat del servei de transport públic, amb unes noves concessions que no estaran en aquesta legislatura:

Finalment, el Ple del Consell Insular ha arribat a un acord respecte a la proposta del grup PSOE d’incloure en el pròxim pressupost mesures d'”escut social” per fer front a l’actual crisi de preus. El PSOE considera que el Consell Insular d’Eivissa, com a govern de l’illa, i en el marc de les seues competències, ateses les actuals necessitats, hauria de participar en les polítiques de suport davant de l’actual crisi amb la creació d’un escut social que complementi i reforci les mesures d’escut social anunciades per la resta d’administracions, com són el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears.

A més, el portaveu del PSOE ha recordat que el Consell Insular d’Eivissa rebrà per a 2023 un increment dels ingressos provinents de la Comunitat Autònoma, fins a arribar a un total de 77,8 milions (17,2 milions més que enguany).

Comments are closed

El grup PSOE denuncia que Vicent Marí ha falsejat informes per pagar factures irregulars a la TEF, com va fer amb el vídeo “La vida islados”

El grup PSOE ha denunciat avui que Vicent Marí ha falsejat informes per pagar factures irregulars a la TEF, seguint el mateix mètode que en el cas del vídeo “La vida islados”, que va motivar la querella de la Fiscalia Anticorrupció. En el ple del Consell Insular celebrat avui, l’equip de govern ha aprovat el pagament de més de 20.000 euros de factures pel programa ‘Terra Salada’ de la TEF a pesar de l’informe negatiu de la Intervenció General, qui ha alertat que “a més de l’omissió del tràmit de fiscalització, s’han detectat infraccions de l’ordenament jurídic que qualifiquen l’acte com a nul” i que “es produeix la contractació dels serveis que són objecte d’aquest informe prescindint total i absolutament del procediment legalment establert a la legislació de contractes vigent, per la qual cosa procediria declarar la nul·litat del procediment de conformitat.”

Segons ha revelat l’anterior president i portaveu del PSOE, Vicent Torres, la proposta per pagar les factures, firmada pel mateix Vicent Marí, justifica la contractació del programa perquè “en el context” de l’estat d’alarma per la Covid-19 “el Consell Insular d’Eivissa va crear un programa especial (amb el títol Terra Salada) per donar suport al sector primari de l’illa d’Eivissa, en una situació de crisi on era més necessari que mai l’impuls al sector.”

“Tot això és fals”, ha denunciat Vicent Torres, ja que “el programa ‘Terra Salada’ ja estava encarregat abans que començàs la Covid”. El portaveu del PSOE ha mostrat el document de pressupost de la TEF, que està datat el 5 de gener de 2020, quan “no hi havia ni Covid, ni Estat d’Alarma, ni res de tot això”.

“És rotundament fals que es Consell Insular creàs es programa ‘Terra Salada’ “per donar suport al sector primari de l’illa d’Eivissa, en una situació de crisi on era més necessari que mai l’impuls al sector”, com diu la seua justificació”. “El programa estava aparaulat, sense contracte, sense fiscalització prèvia, molt abans de la Covid”, ha dit. “Han volgut enganyar a la Intervenció General, han volgut enganyar a aquest Ple, i han volgut enganyar, una vegada més, a tota la ciutadania”.

El portaveu del PSOE lamenta que “varen utilitzar la Covid, l’Estat d’Alarma, per regar de sous als seus”.”Varen utilitzar una desgràcia, com va ser l’Estat d’Alarma de la Covid, per fer contractes amb els seus amics”. “Ens pareix el més trist que hem vist mai en aquest Consell Insular”, ha lamentat Vicent Torres, qui ha avisat que “políticament, no deixarem de denunciar-ho i de criticar-ho” i que “penalment, no ens toca a naltros jutjar-ho, ja donarà vostè les explicacions quan li demanin”.

“La situació és molt greu”, ha dit, ja que “són contractes irregulars” i “perquè, una vegada més, arriben factures per inflar de sous els seus amics”.

“Milers d’euros d’aquest Consell Insular, i també dels seus ajuntaments perquè cada dia allisin l’esquena al president d’aquest Consell Insular i als seus alcaldes”, “perquè li facin propaganda als seus, cada dia” i “per fer sa feina bruta al Partit Popular, per atacar diàriament al Partit Socialista, amb campanyes de mentides, manipulacions i tota classe de porqueria”. “Sous públics a la TEF de manera irregular, totalment irregular, com varen fer amb ‘La Vida Islados'”.

PP i Cs, en contra de la proposta Socialista d’ampliar a tot el 2023 la gratuïtat del transport públic

Els grups del PP i Cs del Consell Insular han votat en contra de la moció del PSOE en favor d’ampliar a tot el 2023 les actuals bonificacions del transport públic. La proposta demanava “incloure en el pròxim pressupost una despesa suficient per a la bonificació del 100% del preu de les targetes T-General i T-Plata per a la seua aplicació durant tot l’exercici 2023”.

El conseller del PSOE Víctor Torres ha lamentat el rebuig de l’equip de govern de Vicent Marí a la proposta, criticant que “vostès ni assumeixen la competència ni assumeixen la responsabilitat de la situació del transport públic de la nostra illa”.

“Vostès no creuen en el transport públic, ho veuen com una despesa i no com una inversió”, ha dit, criticant que “no volen assumir competències perquè diuen que estan mal dotades i les que tenen tampoc les volen assumir si no se les financen d’altres”. Víctor Torres també ha recordat el lamentable estat del servei de transport públic, amb unes noves concessions que no estaran en aquesta legislatura:

Finalment, el Ple del Consell Insular ha arribat a un acord respecte a la proposta del grup PSOE d’incloure en el pròxim pressupost mesures d'”escut social” per fer front a l’actual crisi de preus. El PSOE considera que el Consell Insular d’Eivissa, com a govern de l’illa, i en el marc de les seues competències, ateses les actuals necessitats, hauria de participar en les polítiques de suport davant de l’actual crisi amb la creació d’un escut social que complementi i reforci les mesures d’escut social anunciades per la resta d’administracions, com són el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears.

A més, el portaveu del PSOE ha recordat que el Consell Insular d’Eivissa rebrà per a 2023 un increment dels ingressos provinents de la Comunitat Autònoma, fins a arribar a un total de 77,8 milions (17,2 milions més que enguany).

Comments are closed