El grup PSOE exigeix a Vicent Marí la contractació urgent del projecte senders turístics de ses Salines, per evitar que les esteses elèctriques continuïn afectant les aus del parc natural

El grup PSOE del Consell Insular torna a exigir a Vicent Marí la contractació urgent del projecte senders turístics de ses Salines, per evitar que les esteses elèctriques que encara hi ha continuïn afectant les aus del parc natural. Avui s’ha conegut a través de les xarxes socials (https://twitter.com/ibanyarza/status/1375028666099499013) la mort de dos flamencs per aquestes esteses.

El projecte senders turístics de ses Salines està paralitzat des de fa més d’un any pel Consell Insular de Vicent Marí, a pesar que ja compta amb tots els informes favorables des de finals del 2019. El govern del Partit Popular al Consell Insular va posar l’excusa de la caducitat del conveni de fons estatutaris, tot i que encara tenien més d’un any de vigència i haurien pogut ser contractats i executats.

El que ha demostrat el PP de Vicent Marí amb aquesta paràlisi és una falta total i absoluta de sensibilitat mediambiental, abandonant ses Salines a la seua sort, com ha fet també amb ses Feixes de Talamanca.

El grup PSOE exigeix al Consell Insular la contractació immediata del projecte, encara que sigui amb fons del mateix Consell Insular, tenint en compte que la institució té romanents més que suficients per assumir unes obres que són d’una gran urgència mediambiental. En els últims anys ha augmentat molt notablement la colònia de flamencs del Parc Natural de ses Salines, de manera que el perill per a les aus és encara major.

El projecte senders turístics de ses Salines, iniciat i desenvolupat pels anteriors governs progressistes del Consell Insular d’Eivissa preveu el soterrament de línies elèctriques i telefòniques.

En el Parc Natural de ses Salines d’Eivissa, existeixen un total d’11.462 m de línia de mitja tensió aèria anomenada línia Espardell, que alimenta un total de 17 centres de transformació. En aquesta actuació es pretén desmantellar un total de 4.010 m de línia de mitja tensió aèria i 40 pals, i s’actuarà en 6 centres de transformació, dos dels quals s’eliminaran (CD Corb Marí i CD Sal Rossa). Es procedirà a la realització de noves línies de mitja tensió amb un nou traçat de manera subterrània.

En el Parc Natural de ses Salines d’Eivissa també existeixen un total d’11.790 m de línia de telefònica aèria. En aquesta actuació es pretén desmantellar un total de 2.678 m de línia telefònica aèria i 49 pals. La nova línia telefònica serà paral·lela a la nova línia de mitja tensió i transcorrerà de manera subterrània pels senders existents i creuarà la carretera a sa Canal en tres punts mitjançant un talp.

El projecte també preveu creació de senders turístics amb una longitud d’uns 4.000 metres, museïtzació de la Torre de sa Rossa, creació d’un illot de nidificació a l’estany principal i demolició d’una edificació de 18 m² a la Sal Rossa.

Comments are closed