El grup PSOE exigeix a Vicent Marí que cancel·li tota col·laboració amb el presentador del programa Terra Salada, per la seua publicació en xarxes socials masclista i contra la dignitat de les dones

El grup PSOE del Consell d’Eivissa exigeix que Vicent Marí cancel·li tota col·laboració amb el presentador del programa de televisió Terra Salada, per la seua publicació en xarxes socials masclista i contra la dignitat de les dones (https://twitter.com/lasumiatruites/status/1378649685934665728?s=21). El Consell Insular va adjudicar l’any passat per emergència de la Covid-19 un total de 40.000 euros al programa de televisió d’aquest presentador, a pesar que no tractava cap assumpte relacionat amb la pandèmia.

El grup PSOE exigeix al Consell Insular de Vicent Marí una condemna clara i sense pal·liatius per aquests fets i que no tornin a pagar mai més a cap programa d’aquest personatge, ni com a presentador ni com a cantant.

El mateix demanam als ajuntaments de l’illa, alguns dels quals han contractat aquesta persona per a recitals lírics.

En aquest sentit, interpel·lam directament a la consellera responsable d’Igualtat, Carolina Escandell, a una condemna explícita dels fets i que ofereixi suport a la dona afectada a denunciar els fets d’haver estat fotografiada sense autorització en una platja.

Així mateix, demanam als mitjans de comunicació d’Eivissa que pensin molt bé si volen seguir col·laborant amb aquesta persona, per no donar un altaveu a masclistes que atempten contra dignitat de les dones.

Comments are closed

El grupo PSOE exige a Vicent Marí que cancele toda colaboración con el presentador del programa Terra Salada, por su publicación en redes sociales machista y contra la dignidad de las mujeres

El grupo PSOE del Consell d’Eivissa exige que Vicent Marí cancele toda colaboración con el presentador del programa de televisión Terra Salada, por su publicación en redes sociales machista y contra la dignidad de las mujeres ( https://twitter.com/lasumiatruites/status/1378649685934665728?s=21 </ a >). El Consell Insular adjudicó el año pasado por emergencia de la Covid-19 un total de 40.000 euros al programa de televisión de este presentador, a pesar de que no trataba ningún asunto relacionado con la pandemia.

El grupo PSOE exige al Consell Insular de Vicent Marí una condena clara y sin paliativos por estos hechos y que no vuelvan a pagar nunca más a ningún programa de este personaje, ni como presentador ni como cantante.

Lo mismo se requiere a los ayuntamientos de la isla, algunos de los cuales han contratado esta persona para recitales líricos.

En este sentido, interpelamos directamente a la consellera responsable de Igualdad, Carolina Escandell, a una condena explícita de los hechos y que ofrezca apoyo a la mujer afectada a denunciar los hechos de haber sido fotografiada sin autorización en una playa.

Asimismo, pedimos a los medios de comunicación de Eivissa que piensen muy bien si quieren seguir colaborando con esta persona, para no dar un altavoz a machistas que atentan contra dignidad de las mujeres.

Comments are closed