El grup PSOE exigeix a Vicent Marí “responsabilitats” pels ‘premis influencers’ i es compromet a arribar “fins al fons” sobre la legalitat dels contractes

El grup PSOE seguirà exigint “explicacions i responsabilitats” a Vicent Marí per l’escàndol dels premis ‘influencers’, després de l’anunci de l’empresa de renunciar als 100.000 euros compromesos pel Consell Insular, en una mostra més “que les coses s’han fet molt malament”. Així ho ha dit l’anterior president i portaveu del PSOE, Vicent Torres, qui s’ha compromès a arribar “fins al fons” sobre la legalitat dels dos contractes de patrocini de FECOEV firmats amb l’empresa organitzadora per a un mateix acte (un de 75.000 euros i un altre de 25.000 euros).

A pesar que el pressupost de FECOEV en matèria de promoció turística per a 2022 estableix, textualment , l’objectiu de “desvincular la imatge d’Eivissa d’una oferta limitada als productes de sol i platja, música electrònica i oci noturn”, els premis ‘influencers’ “només varen servir per a tot el contrari, per vincular encara més la nostra illa amb la imatge del descontrol i del luxe a l’abast d’uns pocs privilegiats”. Un “error gravíssim” del Consell Insular, segons Vicent Torres, per al qual “encara s’han de donar moltes explicacions”.

Vicent Torres ha manifestat “no és normal que una empresa privada renuncïi a 100.000 euros que tenia compromesos”, ja que “sense els sous i el suport institucional del Consell, no creïm que haguessin muntat els premis ‘influencers’”.

“Aquí hi ha hagut contactes, negociacions i acords de persones del Consell Insular amb l’empresa que s’han d’explicar, i sobretot, com dic, algú haurà d’assumir responsabilitats per aquest fiasco, perquè el mal a la nostra imatge turística és una realitat”.

En el pròxim Ple del Consell Insular, el grup PSOE demanarà quines persones de l’equip de govern varen realitzar les negociacions i els acords amb l’empresa organitzadora dels premis ‘influencers’, quins són els tractes que es varen acordar i per què es varen fragmentar en dos contractes, a pesar de tractar-se d’un únic acte.

El grup PSOE recorda que la Fiscalia Anticorrupció encara té oberta una denúncia contra Vicent Marí per la contractació a dit del vídeo ‘La vida islados’ per 250.000 euros, també a càrrec de Promoció Turística. Un departament que té com a conseller responsable al mateix president del Consell Insular.

Comments are closed

El grupo PSOE exige a Vicent Marí “responsabilidades” por los ‘premios influencers’ y se compromete a llegar “hasta el fondo” sobre la legalidad de los contratos

El grupo PSOE seguirá exigiendo “explicaciones y responsabilidades” a Vicent Marí por el escándalo de los premios ‘influencers’, tras el anuncio de la empresa de renunciar a los 100.000 euros comprometidos por el Consell Insular, en una muestra más “que las cosas se han hecho muy mal”. Así lo ha dicho el anterior presidente y portavoz del PSOE, Vicent Torres, quien se ha comprometido a llegar “hasta el fondo” sobre la legalidad de los dos contratos de patrocinio de FECOEV firmados con la empresa organizadora para un mismo acto ( uno de 75.000 euros y otro de 25.000 euros).

A pesar de que el presupuesto de FECOEV en materia de promoción turística para 2022 establece, textualmente, el objetivo de “desvincular la imagen de Eivissa de una oferta limitada a los productos de sol y playa, música electrónica y ocio nocturno”, los premios ‘influencers’ “sólo sirvieron para todo lo contrario, para vincular aún más nuestra isla con la imagen del descontrol y del lujo al alcance de unos pocos privilegiados”. Un “error gravísimo” del Consell Insular, según Vicent Torres, por el que “todavía hay que dar muchas explicaciones”.

Vicent Torres ha manifestado “no es normal que una empresa privada renuncie a 100.000 euros que tenía comprometidos”, ya que “sin el dinero y el apoyo institucional del Consell, no creemos que hubieran montado los premios influencers”.

“Aquí ha habido contactos, negociaciones y acuerdos de personas del Consell Insular con la empresa que deben explicarse, y sobre todo, como digo, alguien tendrá que asumir responsabilidades por este fiasco, porque el daño a nuestra imagen turística es una realidad”.

En el próximo Pleno del Consell Insular, el grupo PSOE pedirá qué personas del equipo de gobierno realizaron las negociaciones y los acuerdos con la empresa organizadora de los premios ‘influencers’, cuáles son los tratos que se acordaron y por qué se fragmentaron en dos contratos, a pesar de tratarse de un único acto.

El grupo PSOE recuerda que la Fiscalía Anticorrupción todavía tiene abierta una denuncia contra Vicent Marí por la contratación a dedo del vídeo ‘La vida islados’ por 250.000 euros, también a cargo de Promoció Turística. Un departamento que tiene como conseller responsable al propio presidente del Consell Insular.

Comments are closed