El grup Socialista proposa a l’Ajuntament de Santa Eulària un paquet de 20 mesures per ajudar les famílies i empreses del municipi davant la COVID-19

El grup Socialista proposa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu un paquet de 20 mesures de caràcter social, econòmic i administratiu per ajudar les famílies i empreses del municipi a fer front a les conseqüències de la crisi sanitària de la COVID-19. Unes propostes “amb voluntat de col·laborar amb l’equip de govern”, com ha dit el portaveu socialista, Vicent Torres ‘Benet’.

El PSOE proposa “una línia d’ajut de 500.000 euros perquè les famílies puguin fer front al lloguer del seu habitatge” i mesures per “assegurar la distribució d’aliments entre la població més necessitada”, com és la creació de serveis de menjar a domicili i un sistema de banc d’aliments.

“Moltes persones vulnerables viuen totes soles a Santa Eulària. Hem de redoblar esforços perquè cap vesí es quedi sense atenció de primera necessitat”, ha insistit Vicent ‘Benet’.

Altres mesures que proposa el grup Socialista són referides als serveis per atendre la població infantil i juvenil, a línies d’ajut a famílies i d’exoneració de taxes municipals.

El PSOE també proposa a l’Ajuntament de Santa Eulària mesures per ajudar el teixit econòmic del municipi, molt afectat per la dependència quasi absoluta al turisme: “Proposam línies d’ajuda a les pimes i autònoms per un total 700.000 euros, ajornament sense recàrrec de tributs municipals i elaboració d’un pla estratègic de Santa Eulària per reactivar l’economia, entre moltes altres mesures”, ha explicat ‘Benet’.

L’objectiu, com ha insistit el portaveu del PSOE, és que “treballem de manera conjunta els grups municipals de Santa Eulària per posar en marxa les accions que siguin necessàries per atendre les necessitats de la població i ajudar al nostre teixit empresarial, que és exemplar i que mereix tot el suport de l’ajuntament”.

Detall de les propostes del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu:

De caràcter social

 • Línia d’ajudes per a fer front al lloguer de l’habitatge amb una quantia de 500.000,00 €, establint una quantia màxima per ajuda de 500 €/mensuals.
 • Establir un sistema de serveis de menjar a domicili per persones majors i econòmicament vulnerables.
 • Crear un sistema de banc d’aliments per garantir les primeres necessitats a persones en situació de vulnerabilitat.
 • Establir un Pla d’atenció als infants i joves, que inclogui gratuïtat de les escoles d’estiu, línia d’ajudes per a fer front al pagament de les escoletes i escoles matineres, cursos de reforç escolar, línia d’ajudes per a la compra de llibres pel nou curs escolar 2020/2021, entre d’altres.
 • Establir un Pla d’atenció a les persones amb exoneració de les taxes per l’ús de les instal·lacions municipals per a la pràctica de l’esport, escola de música, escola de formació, entre d’altres, a aquelles persones en situació vulnerable o que es trobin dins dels casos previstos d’empreses acollides a Ertes o Eres.

 

De caràcter econòmic

 • Elaborar i aprovar juntament amb els representants de l’activitat turística i els diversos agents econòmics, un pla estratègic a curt termini per tal de reactivar el sector.
 • Línies d’ajudes per a autònoms i pimes, amb una línia destinada a fer front als imports corresponents a dos quotes de la seguretat social per a autònoms i pymes per un import màxim de cada ajuda de 600 € i per un import total de la convocatòria de 350.000,00 €.
 • Línies d’ajudes per a autònoms i pimes, amb una línia destinada a contribuir amb la despesa del lloguer dels locals comercials dels autònoms i les pimes per un import total de 350.000,00 € i per una quantia individual de 500,00 € al més i per un termini màxim de 4 mesos.
 • Ajornament del pagament de tributs municipals sense recàrrec, tant a famílies com a empresaris i empreses, facilitant i promocionant el fraccionament del seu pagament.
 • Ajornar el pla de taxis estacionals per a l’estiu de l’any 2021 a fi que durant aquest estiu 2020 no hi hagi una saturació del mercat.
 • Flexibilitzar les concessions atorgades facilitant l’anul·lació d’aquelles concessions que la persona beneficiaria no pugui continuar amb la seva gestió i poder reassignar la mateixa a una tercera persona.
 • Eliminar la zona blava a tot el municipi per potenciar el comerç local i llançar una campanya de reforç per a la compra al petit comerç.

 

De caràcter administratiu

 • Instar al Govern Central a flexibilitzar la regla de despesa per tal de poder disposar de la totalitat dels romanents a fer front a les propostes aquí indicades, en especial a les propostes de caràcter social.
 • Instar al Govern Central i Autonòmic a flexibilitzar certs procediments administratius per poder agilitzar contractacions, concessions d’ajudes, adjudicacions, entre d’altres, però garantint sempre la transparència i pública concurrència.
 • Activar l’obra pública com a manera d’activar un sector econòmic important, posant en marxa tots aquells projectes previstos al pressupost municipal 2020.
 • Posar en funcionament la nova oficina del SOIB a Santa Eulària de forma immediata per a millor servei de les persones que es trobaran en situació d’atur fruit de les conseqüències del COVID-19.
 • Reforçar el servei d’informació telefònica pels veïns, empresaris i empreses sobre les ajudes existents i la modificació en els tràmits tributaris.
 • Cobrir les places vacants de personal existents per tal de crear llocs de feina i en especial, reforçar la plantilla de personal del departament de Benestar Social amb especial amb treballadors d’atenció directa a persones (treball de camp).
 • Adaptar la despesa en publicitat institucional i actes protocol·laris a la nova realitat econòmica i potenciar l’ús de xarxes socials per a la comunicació institucional.
 • Optimitzar recursos amb la finalitat de reduir despeses de les àrees de cultura, festes i subvencions a tots aquells sectors que no siguin exclusivament de l’àrea social.

Comments are closed