El jutjat admet la demanda contra l’Ajuntament de Sant Antoni pels nomenaments irregulars dels coordinadors de Ciutadans i Proposta per Eivissa

El Jutjat Contenciós Administratiu ha admès a tràmit la demanda de PSOE-Reinicia contra els nomenaments dels coordinadors de Ciutadans i Proposta per Eivissa a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. PSOE-Reinicia considera il·legals els nomenaments d’Olivia del Cura (coordinadora de l’àrea d’Esports, Joventut i Transparència) i de Lucía Ribas (coordinadora de l’àrea d’Obres Públiques, Mobilitat, Comerç i Pla Estratègic), ambdós amb dedicació a jornada completa i una retribució anual bruta de 29.554,89 € en catorze pagues.

El regidor Antonio Lorenzo critica que l’alcalde Marcos Serra “es va saltar la llei a la torera”, amb l’únic objectiu de contractar determinades persones en ajuntament per “poder pagar els favors polítics que li van exigir Ciutadans i Proposta per Eivissa a canvi del seu suport”.

PSOE-Reinicia considera que els decrets de nomenament dels càrrecs de confiança són irregulars, ja que incompleixen la Llei 3/2007, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. L’aprovació de la citades places, que va tenir lloc en el Ple de l’passat 31 de juliol, es va realitzar ometent el tràmit de creació i aprovació de la corresponent fitxa de la Relació dels Llocs de Treball, requisit establert en l’esmentada Llei 3/2007 .

Així, la redacció dels apartats 1 i 2 de l’article 29 de la Llei determina que “les relacions de llocs de treball són els instruments tècnics mitjançant els quals l’administració ordena els seus recursos humans per a la prestació eficaç de el servei públic i estableix els requisits per l’ocupació de cada lloc de treball”, i” tots els llocs de treball de l’administració autonòmica de personal funcionari, de personal laboral o de personal eventual han de figurar en la relació de llocs de treball.”

Comments are closed