El Parlament aprova, a proposta Socialista, demanar al Govern Balear que continuï treballant per aconseguir la pròrroga dels fons estatutaris, a punt de caducar per la paràlisi del Consell Insular de Vicent Marí

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat, a proposta del grup Socialista, instar el Govern de les Illes Balears a “continuar treballant per a la pròrroga dels convenis de 23 de desembre de 2010 de Fons Estatutaris per a l’execució d’inversions en infraestructures turístiques a l’illa d’Eivissa, especialment en el projecte de senders naturals i de soterrament d’estesa elèctrica a ses Salines d’Eivissa”. La iniciativa, defensada pel diputat socialista Jordi Marí, s’ha incorporat com a esmena d’addició a una moció sobre la gestió dels espais naturals presentada per la diputada de Formentera, Sílvia Tur.

Jordi Marí ha justificat la proposta perquè les inversions a càrrec dels fons estatutaris contemplen una actuació “molt beneficiosa pel Parc Natural de ses Salines, com és el projecte de senders naturals i soterrament d’esteses elèctriques”. El Consell d’Eivissa del Partit Popular “ha paralitzat aquest projecte des de fa un any i mig”, ha lamentat el diputat socialista, el que ha provocat que el conveni estigui a punt de caducar sense que s’hagin executat les obres.

Des del grup parlamentari Socialista, Jordi Marí ha instat el PP a què “deixi de posar excuses i se sumi de veritat a la conservació dels nostres espais naturals”, no demorant per més temps l’execució de les obres de senders de ses Salines, així com la resta d’actuacions previstes en el conveni de fons estatutaris.

Comments are closed