El Parlament de les Illes Balears aprova la proposta Socialista per regular l’activitat dels anomenats ‘concierges’

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest matí la Proposició No de Llei presentada pel grup Socialista d’instar el Govern de la Comunitat a treballar per “concretar les condicions mínimes i les característiques específiques que s’han de complir per al desenvolupament de l’activitat d’intermediació de serveis, autoanomenats ‘concierge'”. La proposta també recull la petició de “treballar amb els Consells Insulars per desenvolupar un registre de persones i empreses que ofereixen aquest tipus de serveis i que operen en el territori de les Illes Balears”.

El diputat del PSIB-PSOE Enric Casanova, qui ha defensat la proposició no de llei en la comissió de Turisme i Treball del Parlament, ha lamentat l’abstenció dels grups del PP i Ciutadans, ja que “neguen una realitat existent, que s’ha de regular”. A més, “és necessari que hi hagi una regulació del sector per evitar l’intrusisme i assegurar que compleixen amb uns requisits i amb unes obligacions laborals i fiscals determinades”.

Des de fa uns anys, arreu de les Illes Balears s’han anat establint i desenvolupant l’activitat aquest sector econòmic, basat en la provisió de serveis personalitzats de caràcter turístic i d’atenció personal, convertint-se en intermediadors turístics, que s’autonomenen com a ‘concierges’ de serveis.

“S’han de donar les passes perquè es pugui definir i identificar aquesta activitat, quines són les seves principals funcions, quins són els requisits de capacitació o titulació necessària per exercir-la, i se’ls hi pugui establir uns estàndards mínims de qualitat i de seguretat, per millorar la imatge que poden transmetre i per assegurar la qualitat als consumidors d’aquests tipus d’activitat”, ha explicat el diputat socialista.

A més, l’activitat de ‘concierge’, “moltes vegades només s’exerceix mitjançant comerç en línia i totalment allunyada de la realitat territorial, social, econòmica i laboral on es desenvolupen els serveis que ofereix i, per tant, pot generar situacions d’indefensió davant la qualitat dels serveis o activitats contractats a través d’aquests agents”.

Enric Casanova ha explicat que l’activitat de ‘concierge’ es converteix en un proveïdor de serveis molt diversos, els quals van des de serveis de caràcter purament immobiliari a altres tipus de serveis de tipologia molt personal, anant més enllà de la intermediació turística i lluny dels serveis de conserges personals o agents de servei a l’hoste que poden oferir els hotels o allotjaments turístics”.

La proposta aprovada també inclou la petició al Govern de l’Estat, un punt que sí ha rebut el vot favorable del PP i Cs, d’iniciar el procés “d’identificació i concreció de l’activitat econòmica realitzada pels anomenats ‘concierges’ de serveis per assignar un grup d’activitat específic dins de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), per tal de poder-la identificar de manera clara tant en l’àmbit econòmic, com fiscal i laboral i poder assignar-li un tractament fiscal específic”.

Com explica Enric Casanova, actualment aquestes empreses no estan enquadrades dins cap grup d’activitat econòmica específic, sinó que actuen dins grups d’activitat d’operació turística, de serveis personals, d’activitats i entreteniments o agències de viatges.

Igualment, aquesta manca d’identificació específica, fa que les obligacions laborals, econòmiques o fiscals que se’n deriven moltes vegades quedin “desdibuixades o submergides dins d’una situació d’alegalitat per falta de definició o legislació aplicable”, fet que “pot repercutir negativament a la imatge turística, econòmica o laboral de la zona on es desenvolupa”.

La Proposició No de Llei per a la regulació de l’activitat de ‘concierge’, impulsada pel Grup Parlamentari Socialista, també està signada pels grups parlamentaris que donen suport al pacte de govern, Unides Podem i Més per Mallorca.

Comments are closed