El Ple del Consell Insular aprova la petició urgent del PSOE d’una investigació i de mesures per garantir la seguretat dels autobusos d’Eivissa, després de l’incendi d’un vehicle ocorregut ahir a l’autovia de Sant Antoni

El Ple del Consell Insular ha aprovat la petició urgent del PSOE que es prenguin mesures per garantir la seguretat dels autobusos d’Eivissa, després de l’incendi d’un vehicle ocorregut ahir a la carretera d’Eivissa a Sant Antoni. En la defensa de la moció, el conseller del PSOE Víctor Torres ha alertat que els incidents amb els vehicles són nombrosos i continuats, i no fets aïllats, tant per avaries mecàniques com per mal estat dels vehicles: “La primera pregunta és com han passat la ITV aquestos autocars? Com han pogut passar autocars que s’han quedat sense frens, que no li tanca o li obre la porta, que no li van la rampa, que no li va l’aire condicionat, autocars que han d’arrencar accelerant…”, ha dit el conseller del PSOE.

“El que buscam són explicacions i, sobretot, tranquil·litzar la gent, que la gent sàpiga primer què va passar ahir amb un incident tan greu i que se’ls donin explicacions de per què s’arriba a aquesta situació i que se li pugui garantir que els autocars que estan circulant a la nostra illa ho fan amb total seguretat.” El conseller socialista ha lamentat el “retard” que acumulen les noves concessions de transport públic, per culpa de la decisió del PP de Vicent Marí, amb l’exconseller de Ciutadans Javier Torres, d’aturar la tramitació del Pla de transports aprovat durant la legislatura progressista, fet que està provocant l’actual situació de degradació del servei.

Finalment, el Ple ha aprovat per unanimitat la moció del PSOE, que estableix els següents punts: “Obrir una investigació sobre l’incendi d’un vehicle de transport públic ocorregut el 14 de desembre de 2023 i a oferir detallades explicacions al conjunt de la ciutadania; realitzar, abans d’un mes, una inspecció exhaustiva de tots els vehicles que realitzen el servei públic de transport col·lectiu de viatgers per carretera; tenir elaborat, abans d’un mes, un informe sobre l’edat i estat de tots els vehicles que realitzen el servei públic de transport col·lectiu de viatgers per carretera i a fer-ho públic davant la ciutadania; prendre totes les mesures que siguin necessàries per assegurar el bon estat dels vehicles que realitzen el servei públic de transport col·lectiu de viatgers per carretera a l’illa d’Eivissa, tant mecànics com de la resta d’elements; la màxima celeritat en el procediment de licitació actualment en marxa.”

Aprovada la moció del PSOE per la seguretat de les instal·lacions esportives

El Ple ha aprovat per unanimitat la moció del PSOE per millorar la seguretat de les instal·lacions esportives a l’illa d’Eivissa. El text, que ha estat consensuat amb la resta de grups polítics, insta l’executiu del Consell a “coordinar la realització en col·laboració en els distints ajuntaments d’un estudi exhaustiu de riscos de totes les instal·lacions esportives de la nostra illa, amb especial atenció a la falta de distància de seguretat i la identificació d’elements perillosos”; “seguir col·laborant amb ajudes específiques al fet que, en els casos en què sigui factible, es procedeixi a l’eliminació dels elements perillosos detectats durant l’estudi de riscos” i que “en els casos en què l’eliminació d’elements perillosos sigui inviable, col·laborar amb ajudes específiques al finançament de les mesures propostes de protecció adequades per a garantir la seguretat dels esportistes”.

Finalment, un tercer punt aprovat ha set el d’instar l’executiu a “comprometre’s a complir rigorosament amb les normatives vigents, inclosa la Normativa NIDE del Consell Superior d’Esports, per a garantir les distàncies mínimes de seguretat i altres regulacions en la construcció de totes les noves instal·lacions esportives de caràcter insular i coordinar que es compleixin en les de propietat municipal”.

Comments are closed

El Ple del Consell Insular aprova la petició urgent del PSOE d’una investigació i de mesures per garantir la seguretat dels autobusos d’Eivissa, després de l’incendi d’un vehicle ocorregut ahir a l’autovia de Sant Antoni

El Ple del Consell Insular ha aprovat la petició urgent del PSOE que es prenguin mesures per garantir la seguretat dels autobusos d’Eivissa, després de l’incendi d’un vehicle ocorregut ahir a la carretera d’Eivissa a Sant Antoni. En la defensa de la moció, el conseller del PSOE Víctor Torres ha alertat que els incidents amb els vehicles són nombrosos i continuats, i no fets aïllats, tant per avaries mecàniques com per mal estat dels vehicles: “La primera pregunta és com han passat la ITV aquestos autocars? Com han pogut passar autocars que s’han quedat sense frens, que no li tanca o li obre la porta, que no li van la rampa, que no li va l’aire condicionat, autocars que han d’arrencar accelerant…”, ha dit el conseller del PSOE.

“El que buscam són explicacions i, sobretot, tranquil·litzar la gent, que la gent sàpiga primer què va passar ahir amb un incident tan greu i que se’ls donin explicacions de per què s’arriba a aquesta situació i que se li pugui garantir que els autocars que estan circulant a la nostra illa ho fan amb total seguretat.” El conseller socialista ha lamentat el “retard” que acumulen les noves concessions de transport públic, per culpa de la decisió del PP de Vicent Marí, amb l’exconseller de Ciutadans Javier Torres, d’aturar la tramitació del Pla de transports aprovat durant la legislatura progressista, fet que està provocant l’actual situació de degradació del servei.

Finalment, el Ple ha aprovat per unanimitat la moció del PSOE, que estableix els següents punts: “Obrir una investigació sobre l’incendi d’un vehicle de transport públic ocorregut el 14 de desembre de 2023 i a oferir detallades explicacions al conjunt de la ciutadania; realitzar, abans d’un mes, una inspecció exhaustiva de tots els vehicles que realitzen el servei públic de transport col·lectiu de viatgers per carretera; tenir elaborat, abans d’un mes, un informe sobre l’edat i estat de tots els vehicles que realitzen el servei públic de transport col·lectiu de viatgers per carretera i a fer-ho públic davant la ciutadania; prendre totes les mesures que siguin necessàries per assegurar el bon estat dels vehicles que realitzen el servei públic de transport col·lectiu de viatgers per carretera a l’illa d’Eivissa, tant mecànics com de la resta d’elements; la màxima celeritat en el procediment de licitació actualment en marxa.”

Aprovada la moció del PSOE per la seguretat de les instal·lacions esportives

El Ple ha aprovat per unanimitat la moció del PSOE per millorar la seguretat de les instal·lacions esportives a l’illa d’Eivissa. El text, que ha estat consensuat amb la resta de grups polítics, insta l’executiu del Consell a “coordinar la realització en col·laboració en els distints ajuntaments d’un estudi exhaustiu de riscos de totes les instal·lacions esportives de la nostra illa, amb especial atenció a la falta de distància de seguretat i la identificació d’elements perillosos”; “seguir col·laborant amb ajudes específiques al fet que, en els casos en què sigui factible, es procedeixi a l’eliminació dels elements perillosos detectats durant l’estudi de riscos” i que “en els casos en què l’eliminació d’elements perillosos sigui inviable, col·laborar amb ajudes específiques al finançament de les mesures propostes de protecció adequades per a garantir la seguretat dels esportistes”.

Finalment, un tercer punt aprovat ha set el d’instar l’executiu a “comprometre’s a complir rigorosament amb les normatives vigents, inclosa la Normativa NIDE del Consell Superior d’Esports, per a garantir les distàncies mínimes de seguretat i altres regulacions en la construcció de totes les noves instal·lacions esportives de caràcter insular i coordinar que es compleixin en les de propietat municipal”.

Comments are closed