El PSIB-PSOE blinda al Senat les herències en vida amb una esmena al projecte de Llei antifrau que en garanteix la tributació justa i n’evita els usos fraudulents

El PSOE ha registrat al Senat una esmena al projecte de Llei antifrau “per assegurar una tributació justa de les herències en vida”, però també “evitar que aquesta figura característica del nostre dret civil sigui utilitzada de manera fraudulenta”, segons ha anunciat la senadora d’Eivissa i Formentera, Patricia Abascal, qui ha participat en les negociacions amb el Ministeri d’Hisenda per introduir aquesta millora.

El PSOE proposa establir un termini de cinc anys des de la transmissió per pacte successori en vida del donant, o a partir de la mort del donant si es produeix abans, a partir del qual no s’aplicarien les modificacions en IRPF introduïdes en la Llei antifrau i els beneficis fiscals de la figura en cas de la venda del bé heretat es mantenen totalment vigents.

A més, la nova llei només afectarà les herències en vida que es portin a terme a partir de la seua entrada en vigor.

La proposta d’esmena transaccional del PSOE es va intentar introduir en la tramitació de la llei al Congrés, però el grup del Partit Popular s’hi va negar, demostrant que “no tenen voluntat de millorar el text legal, sinó d’utilitzar-lo de manera demagògica per fer oposició”. Patricia Abascal espera “un canvi d’actitud del PP en la tramitació de la llei al Senat: “Esper que demostrin la seua voluntat d’ajudar a millorar la llei i de defensar una tributació justa per a les herències en vida, i la millor manera és donant suport a l’esmena socialista”. La senadora remarca que “si de veritat volen defensar el nostre dret civil, ho haurien de demostrar donant suport a l’esmena socialista”

Per la seua banda, el diputat del PSIB-PSOE per Eivissa al Parlament de les Illes Balears Jordi Marí Tur ha explicat que amb aquesta esmena, “amb aquest nou termini es resol la necessitat d’evitar un ús interessat de les herències en vida per esquivar el pagament dels tributs, com pretenia la llei antifrau i, al mateix temps, s’assegura que els pactes successoris quedaran protegits amb una tributació justa”.

A més, el diputat al Parlament ha ressaltat que “amb aquesta esmena recollim les indicacions del Consell Assessor del Dret Civil, qui va demanar una rectificació dels termes inicials de la llei antifrau per evitar que la figura de les herències en vida, pròpia d’Eivissa i Formentera, deixàs de ser atractiva”. Segons Jordi Marí, “amb aquesta proposta, donam compliment als objectius del PSOE de defensar els pactes successoris i, al mateix tems, evitar-ne el mal ús que en feien algunes persones per eludir el pagament d’impostos, bàsicament, en operacions immobiliàries”.

Comments are closed